Lanmor madanm Nydia Samy-Lafanmir spor Sesel i eksprim son senpati


23-May-2013

Nydia ti en madanm sportif devoue, en manm lekip basketball Anse Etoile Stars dan bann lannen 80 e 90. Nydia ti osi form parti lekip nasyonal basketball ki a plizyer repriz in reprezant Sesel dan bann rankont enternasyonal enkli Zwe Dezil 1990, 1993 e 1998. In osi partisip dan Jeux de la Francophonie.

Son lespri lekip, son performans ensi ki son kontribisyon dan devlopman son spor prefere pou toultan ganny apresye e valorize.

Minister Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor, Konsey Nasyonal pour Spor, Federasyon Basketball Sesel, Komite National Olenpik e tou lakominote sportiv Sesel i eksprim son senser kondoleans avek lafanmir ek zanmi Nydia.

Tou nou lapriyer e panse i avek zot dan sa moman difisil e douloure.

Print