27enm kongre Parti Lepep in enn tre prodiktif, Prezidan Michel i dir


24-May-2013

Msye Michel letan i ti pe adres delege kot kongre MerkrediI dir ki leksperyans lepase in ganny servi pour vwar koman pour konstri ankor plis lavenir Parti Lepep e lavenir Sesel li menm.

«Kongre in aprouv bokou lamannman dan konstitisyon nou parti e sa pou rann nou parti pli relevan avek sa nouvo lepok politik, ekonmik e sosyal ki nou pei i ladan ozordi e kot i pou ale alavenir e sa i reprezant sa vizyon ki nou pei i annan. Sa vizyon ki pou anmenn nou pli lwen,» Msye Michel ti dir alafen sa kongre.

I ti azoute ki tou bann responsab parti e tou bann manm dan distrik zot form parti sa prosesis e ki  alor i enportan pour kontinyen sa lelan patriotik ki pou fer parti pli for e pli solid pour kontinyen diriz pei alavenir.

«Pa akoz ozordi nou santi nou en parti ki pli for dan Sesel ki nou devret vin complacent me plito nou devret renouvle nou zefor e reste pli konnekte avek lepep, travay pli for pour lepep e fer lepep ganny plis konfyans avek nou  pour ki ansanm avek zot ler nou pran ownership nou pei nou kapab al bokou pli lwen e bokou pli vit. E sa se pour byennet nou pei e nou parti,» Msye Michel ti dir.

I ti profite pour remersye tou bann manm komite santral parti e tou responsab distrik pour zot devouman e travay dir pour mentenir prensip parti.
«Se en travay ki devret ganny salye e mon dir zot mersi bokou,» Msye Michel ti dir bann delege.

Parmi plizyer rezolisyon ki ti sorti dan sa 27enm kongre ti enn ki ti eksprim gratitid anver son Per Fondater Msye France Albert Rene pour son rol dirizan dan demars pour fer OAU (Lorganizasyon Linite Afriken) rekonnet SPUP konman sa sel parti politik avek en karakter mouvman liberasyon ki ti lit pour vre lendepandans Sesel.

Sa rezolisyon i rann omaz Msye Rene  alokazyon 49enm lanniverser Parti Lepep le 2 Zen sa lannen e 50enm lanniverser OAU/AU.

Kongre ti osi adopte en rezolisyon an rekonesans lenportans istorik ki parti i annan e son relevans lo lasenn politik nou pei.

I salye rol ki in zwe lo nivo rezyonnal pour promouvwar lape e korperasyon e fer lapel spesyal avek tou striktir parti pour angaz tou manm, siporter e piblik an zeneral pour pran par aktivman dan zibile lor Parti Lepep lannen prosenn.

Dan en entervyou avek medya zis apre sa kongre, Msye Michel ti dir ki sa 50enm lanniverser parti lannen prosenn pou enn tre sinifikatif akoz i pou en zibile lor.

«I pa fasil e pa osi komen pour vwar en parti selebre son zibile lor e anmenmtan in reste o servis lepep e o pouvwar pour servi lepep pandan en osi long peryod parey nou’n arive isi atraver 2enm, 3enm Repiblik e al dan tou bann eleksyon demokratikman. Lepep in toultan swazir Parti Lepep pour diriz son desten. Mon krwar sa i en lafyerte ki nou devret selebre.

Sa selebrasyon zibile lor i reprezant en lakonplisman  en parti ki’n ganny formen pour anmenn laliberte Sesel e ozordi in konsolid sa laliberte dan fason in travay pour kre sa Sesel modern,» Msye Michel ti azoute.

Print