Nouvo medyater ek enterpret pour bann dimoun sourd i ganny sertifye


01-June-2013

Lodyans pe swiv en prezantasyon pandan seremoni Merkredi

Dan en pti seremoni ki ti fer kot lasal konferans Lungos Merkredi apremidi, sa bann nouvo medyater ek enterpret ti ganny prezante avek bann ki ti prezan. Bann envite ti enkli Minis pour Travay ek Devlopman Resours Imen Idith Alexander, sekreter prensipal pour devlopman sosyal Linda William-Melanie, sef egzekitif Lungos Marie-Nella Azemia, reprezantan lofis prokirer zeneral ek departman lapolis.

Sa i en lakonplisman tre enportan pour bann dimoun sourd akoz aprezan zot annan lezot dimoun ki kapab ed zot kominike e osi koz lo zot par dan en fonsksyon ofisyel, tel ki devan en lakour mazistra, lakour siprenm e osi lakour zanfan. Sa bann profesyonnel i osi kapab entervenir lo nivo lapolis, tribinal lafanmiy ou tribinal lanplwa, parmi plizyer lezot ankor.

Anita Gardner, Shireen Guy, Carol Celestine ek Selma Bristol i bann nouvo enterpret, tandi ki Shana David ek Nigel Laporte i bann nouvo medyater.

Sa proze, ki’n ganny finanse par Linyon Eropeen, in ganny enplimante par lasosyasyon pour bann dimoun sourd (Aphi) an kolaborasyon avek plizyer partener lo nivo lokal, tel ki departman sosyal, zidisyer, lapolis, ek lanplwa.
Anba sa proze, en enterpret lalang siny i vedir en profesyonnel ki fasilit kominikasyon ant en dimoun tande ek en dimoun sourd.

Pour kalifye konman en enterpret lalang siny, en dimoun i bezwen etidye lalang siny Seselwa pour de-z-an, e i bezwen kominik byen, bezwen tande, e apre sa ganny sertifye ofisyelman.

Medyater sourd i osi en profesyonnel, me ki fasilit kominikasyon ant en dimoun ki tande, en enterpret avek en sourd. Bann menm kriter i aplik pour en dimoun kalifye, e i aplik sirtou pour en dimoun ki deza sourd.

Dan en pti prezantasyon ki ti osi ganny enterprete dan lalang siny, enterpret Selma Bristol ti dir avek lodyans ki anba sa proze i fer premye fwa dan lemonn ki i annan lantrennman pour medyater dan zidisyer.

«Sa proze pou osi montre ki Sesel pe swiv bann norm enternasyonal dan sa sekter,» i ti dir.

E sa proze ti ganny led sorti kot en formater sorti Paris, ki travay dan lenstiti nasyonal bann zenn sourd.

Sikse sa tel proze pou aprezan anmenn bokou benefis pour Sesel, e sirtou pour bann dimoun sourd, kot zot drwa avek lenformasyon e osi zot drwa pour kominike pou ganny bokou ogmante.

Ti annan prezantasyon bann pti feye ki pou ede promouvwar servis ki sa bann zenn pe ofer, e bann partener prezan ti ganny prezante avek enpe sa bann feye.

Print