Lekol primer Anse Aux Pins i met lanfaz lo renesans sosyal alokazyon lafet zanfan


03-June-2013

Minis Meriton letan i ti pe adres bann zanfan ek lezot envite kot lekol primer Anse Aux Pins Vandredi


Sa aktivite ti osi koensid avek Lasemenn Proteksyon Zanfan ki pou lanse ofisyelman ozordi.

Minis pour Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor Vincent Meriton ti par son prezans onor sa gran lafoul zanfan ki ti’n rasanble dan sapito legliz Anse Aux Pins pour sa lokazyon, dan konpanni direktris lekol Inese Oreddy, reprezantan Minister Ledikasyon, ansennyan ek paran.

Lezot envite ti konpri Manm Lasanble Nasyonal pour distrik Anse Aux Pins Meggy Marie e tyermenn konsey lekol, Sylvianne Valmont.

Direktris lekol ti akeir tou bann envite e swet tou zanfan bonn fet. I ti demann zot pour servi lazournen zanfan pour reflesir lo ki fason zot kapab fer bon keksoz dan zot lavi e evite tonm dan bann move lenflians.

Zisteman, dan sa konteks, lekol ti’n envit en zenn, Jean-Paul Mellie, pour temwanny ek bann zanfan lo ki mannyer in kapab abandonn bann move lenflians pour li sanz son lavi pour Zezi ‘san drog e san lalkol’.

Bann paran ti osi tre prezan dan sa aktivite, sirtou atraver Msye Michael ek Madanm Cecile Adela, ki ti adres bann zanfan lo nesesite renesans sosyal dan laform en animasyon spirityel tre vivan ki ti enkli lapriyer, mim, lanmizik ek sanson.

Msye ek Madanm Adela ti konsey bann zanfan lo ki mannyer pour servi byen zot lanmen pour fer bann bon keksoz parey aprann, travay e ed lezot dimoun me pour pa servi zot lanmen pour fer move keksoz tel ki bat zot kanmarad.

Dan en fason tre vizyel zanfan ti osi ganny envite pour demann pardon pour tou pese ki zot in fer.

Moman for sa lazournen ti mesaz ki Minis Meriton ti annan pour sa lokazyon ki ti «aprann viv byen, san drog, san lalkol».

Minis ti konmans par adres bann paran an rapelan ki Zezi ti mor lo lakrwa pour sov nou akoz i ti kontan nou. An konsekans, i ti dir, fodre nou osi nou kontan e sov nou zanfan.

«Nou osi fodre nou montre zanfan ki nou kontan zot, akoz zot spesyal, akoz zot enportan, akoz zot bann trezor, akoz demen zot pou vin bann profesyonnel ki pou fer marse nou pei. Tou zanfan i annan en rev, me pour zot realiz zot rev fodre nou ankadre zot,» Minis Meriton ti dir.

Minis Meriton ti lans en lapel avek bann paran «pour diriz nou zanfan e fer zot al drwat lo semen lavi, san drog, san lalkol». En fason pour asir sa, i ti dir, se toulezour ed zanfan avek zot travay lakour.

Msye Meriton ti osi demann ban zanfan pour ekout zot paran e aprann bann bon valer lavi. I ti demann zot pour vin lekol toulezour e aler, pour promet pour byen fer zot travay lakour e pour demann zot paran pour regard zot travay lakour tou le swar. I ti osi demann zot pour envit zot paran pour priy an fanmir e pour al lanmes avek zot tou le dimans.

Minis Meriton ti terminen an swetan bann zanfan bonn fet e i ti envit zot pour zwe ansanm e aprann konn kanmarad. I ti osi envit paran pour zwe avek zot zanfan.

Avan kit lekol Anse Aux Pins primer, Minis Meriton ti remet pri avek trwa zanfan – Kraus Amelie, Kimberly Pillay e Arsan Didon – ki ti gannyan en konkour organize par Konsey Nasyonal kont Drog ek Lalkol (Dac).

An siny gratitid, bann zanfan ti ofer Minis Meriton en kado dan laform en portre ankadre – en group zanfan lekol Anse Aux Pins.

Print