20enm lanniverser 3enm Repiblik-Prezidan Michel i remersye pep Seselwa pour son partisipasyon


22-June-2013

Prezidan in remersye sa gran lafoul ki ti ranpli stad pour vin regard bann aktivite organize pour mark 20enm lanniverser nou Lazournen Nasyonal le 18 Zen

Dan son mesaz, Prezidan i dir ki nou’n realiz bokou pandan sa 20-an akoz nou en pep ini.
Mesaz Prezidan i lir koumsa :

«Nou fek viv ansanm enn bann pli gran moman lazwa ek lafyerte dan nou pei. Ti selebrasyon 20-an nou 3enm Repiblik, nou nouvo Sesel.

«3enm Repiblik i reprezant nou patri, nou nasyon, laspirasyon nou pep. Pandan selebrasyon nou’n montre tou sa ki zoli, tou sa ki byen, dan nou 3enm Repiblik.  Ansanm nou’n partaz  20-an linite, 20-an sikse, 20-an progre.

«Ti en lokazyon solanel, ranpli avek patriotizm, ranpli avek lanmour pour nou pei. Ti lokazyon pour nou tou ralye otour nou paviyon, pour sant parol nou lim nasyonal, pour selebre nou demokrasi.

«Nou ti resanti, byen for, ki nou 3enm Repiblik pe avanse, pour anmenn nou tou ver en lavenir meyer ankor. Nou pe reisi akoz nou ini. Ti kler ankor enn fwa ki se linite ki garanti nou lavenir, lavenir nou zanfan ek zenerasyon ki vin apre.

«3enm Repiblik se nou, nasyon Seselwa.
«Nou ti temwanny en Sesel dan tou son splander. In en moman inoubliyab.  I avek en gran satisfaksyon ki mon remersye pep Seselwa an antye pour lanmour ek travay dir pour nou Sesel.

«Mon remersye komite lorganizasyon pour sa selebrasyon siperb. Mon remersye sekter piblik ek sekter prive pour zot partisipasyon dan show nasyonal. Mon remersye tou lafors disipliner, groupman lazenes ek envite etranze pour parad.

« Mon remersye tou lekip dirzans ki mobilize pandan tou lokazyon parey pour fer sir ki nou selebrasyon i deroul byen. Mon remersye tou travayer ki dan en fason ou en lot in kontribye dan sikse nou selebrasyon.

«Mon remersye lazenes pour zot partisipasyon. Mon remersye sa gran lafoul ki ti ranpli stad pour montre nou lapresyasyon pour tou sa ki nou pei i reprezante pour nou tou.

«Mersi.»

Print