Zanfan Pointe Larue i ganny nouvo fason detann


08-July-2013

The three SPTC buses that have been destroyed

Louvertir ti ganny fer par ladministrater sa distrik Julita Adela dan prezans tyermenn konsey lafanmiy dan distrik Wilness Fanchette, zanfan lekol ek travayer ladministrasyon sa distrik.

Sa ti form parti en seri aktivite ki ti’n ganny organize pour komemor lazournen distrik Pointe Larue ki ti le 4 Zilyet.

Manmzel Adela in dir ki sa zarden zanfan i form parti en proze apele ‘3R’ inisye par Msye Fanchette e ganny enplimante par ladministrasyon distrik anba bidze pti proze.
Sa ‘3R’ i reprezant - grandi pour vin en zanfan remarkab, vin en zenn responsab e plitar en adilt respektab.

I ti azoute ki sa proze zarden zanfan in ganny fer an de faz ki enkli met baraz e plitar enstal plizyer bann zwe tel ki balans ek gliswar.
ซSa fasilite i tre enportan pour nou akoz plizyer zanfan in ganny en landrwa apropriye pour zwe,ป i ti azoute.

Manmzel Adela in lans en lapel avek zot pour servi sa fasilite byen e pour pa fer vandalizm.
Apre louvertir sa zarden, bann zanfan ki ti prezan ti ganny sans servi bann fasilite.

Print