Minis Finans i eksplik logmantasyon dan pri gas


10-July-2013

Msye Pierre ti demann Minis Laporte pour eksplik lepep Seselwa rezon deryer sa gran logmantasyon dan pri gas e si okenn letid in fer pour vwar si sa logmantasyon pa pou nitraliz logmantasyon saler ki’n fek ganny donnen pour swadizan soulaz soufrans mazorite Seselwa.

Minis Laporte i dir ki i annan de rezon prensipal pour sa logmantasyon. Premyerman, i en lot letap dan demars gouvernman pour elimin sibvansyon iniversel lo bann servis ki gouvernman atraver son bann lenstitisyon paraetatik i donnen, e dezyenmman pour elimin pert finansyel ki Sepec ti pe fer lo lavant gas kwi manze akoz i ti pe vann gas a en pri pli ba ki ti pe kout li pour anmenn sa prodwi lo marse.

Minis ti fer rapel Lasanble ki premye letap sa legzerzis pour elimin sibvansyon ti fer an Zen lannen pase ler sibvansyon lo lavant gas avek bann biznes ti ganny eliminen.
Msye Laporte ti fer resorti ki ti sa menm Lasanble ki ti lannen pase aprouve pour elimin sibvansyon lo gas LPG koman parti bann mezir bidzeter pour 2013.

Ler sa propozisyon ti vin devan Lasanble, Minis Laporte i dir, i ti fer rapel ki stratezi gouvernman se pour abandonn sistenm kot sibvansyon i ganny donnen dan en fason zeneral me plito ki sibvansyon i devret ganny byen targete ver bann ki vreman bezwen.

I dir ki kestyon ki in deza demande dan sa  menm Lasanble e ki i ti repete yer se akoz ki gouvernman i devret sibvansyonn li koman en minis lo gas ki i servi kot son lakour.  Ki zistifikasyon ki dimoun i kapab donnen pour gouvernman sibvansyonn gas pour dimoun ki ganny byen peye swa dan gouvernman ouswa dan sekter prive e pour bann biznesmenn ki byen kapab afford pour pey zot gas? i ti demande. «Mon asire ki zot a dakor ki napa en bon rezon pour zistifye sa», i ti dir.

«Gouvernman i kwar i meyer ki sa larzan ki Sepec pe perdi atraver sibvansyon ava ganny kolekte atraver profi ki sa lakonpannyen ava fer dan lavenir e sa a ganny peye dan bidze leta ki gouvernman ava servi pour asiste dimoun ki mwen fortinen e pli vilnerab dan sosyete swa atraver depans sosyal oubyen welfare», Minis Laporte ti azoute.

Swivan remark ki sa i en gran logmantasyon, Minis Laporte ti rapel lasanble e piblik an zeneral ki ler bann mezir bidze pour 2013 ti ganny aprouve swivan rekomandasyon Minis Finans, baze lo pri ki Sepec ti pe peye sa letan, lasanble ti aprouv en logmantasyon pour 7.50 roupi par kilo an Zilyet 2013 e ankor logmantasyon apepre sa menm nivo an Zilyet 2014 ki ti pou ekivalan en logmantasyon anviron 15 roupi  par kilo pour totalman elimin sa sibvansyon. A sa nivo sa ti pou ekivalan en logmantasyon anviron 100 poursan pri gas.

Me i ti dir ki atraver serten mezir desisif lokote gouvernman ek Labank Santral bann kondisyon lekonomi in amelyore dan en fason enportan dan premye parti 2013 e in osi annan en rediksyon dan pri karbiran e pri gas. Pri gas ki Sepec i anmenn lo marse in sorti 28 roupi par kilo an 2012 pour vin 20.35 roupi par kilo ozordi. Se pour sa rezon ki akoz sa devlopman pozitiv, olye en logmantasyon 7.50 roupi par kilo an Zilyet 2013 parey ti ekspekte nou’n vwar en logmantasyon zis 5 roupi par kilo ki san dout en benefis enportan pour pei.

An plis, si pri gas lo marse i reste parey, pou napa ogmantasyon adisyonnel an Zanvye 2014 parey ti’n prevwar alors olye en logmantasyon 15 roupi par kilo pour elimin sibvansyon nou pou’n ogmant li par zis 5 roupi e sa i klerman demontre ki sa logmantasyon pa ditou en gran logmantasyon me ki okontrer pep Seselwa i dan en meyer sityasyon ki ti ekspekte an sa ki konsern logmantasyon pri gas, Minis laporte ti eksplike.

A sa pwen i ti donn bann senaryo ki montre ki sa logmantasyom pa pou nitraliz sa logmantasyon saler ki fek anonse. 

Print