1er konpetisyon kanmtole enterskoler -Bann lekol i fer vibre lasal Teat Nasyonal


11-July-2013

Lekol primer Grand Anse Praslin, lekol segonder Anse Boileau ek lenstitisyon pos-segonder Lar Vizyel ti sorti meyer.

Tou bannn gannyan ti resevwar meday ek trofe sponsor par Minister Ledikasyon ek Konsey Nasyonal Pour Lar.

Fodre dir ki i fer premye fwa ki Seksyon Periskoler dan Minister Ledikasyon i organiz en tel aktivite.

Msye Norbert Dogley, ki ti kordin sa aktivite, i dir Minister Ledikasyon in enkli li lo kalandriye aktivite pour bann lekol ek lenstitisyon pos-segonder swivan bokou demann akoz ziska prezan konpetisyon ladans kanmtole i fer selman o nivo distrik pandan Festival Kreol.

Msye Dogley i dir ki zot vreman satisfe avek partisipasyon bann lekol ek lenstitisyon pos-segonder.

I ti fer resorti ki antou 15 lekol primer, 8 lekol segonder e tou bann lekol pos-segonder ti partisip dan eliminasyon ki ti deroul pandan 2 zour – le 16 Me kot lekol Baie Ste Anne Praslin ek le 17 Me kot Teat Nasyonal Mont Fleuri.

Final sa konpetisyon Vandredi pase ti asiste par Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange, sef egzekitif Konsey Nasyonal Pour Lar Jimmy Savy, direktris bann lekol Odile Octave, parmi lezot envite osi byen ki bann etidyan ek zot ansenyan.

Bann ladans ki sa trwa kategori ti partisip ladan i konm swivan:
-Primer: Kotis senp, kotis doub ek avan 2
-Segonder: vals, avan 3 ek final
-Pos-segonder: mazok, men gos men drwat ek dozado
Pri pou kategori Lekol Primer : Kotis senp 1er Anse Etoile, 2enm La Misère,  3enm Bel Ombre,
Kotis Doub : 1er Grand Anse Praslin, 2enm Takamaka,  3enm Anse Boileau,
Avan2 : 1er Anse Boileau, 2enm Grand Anse Praslin, 3enm La Misère.
Pri pour lekol Segonder : Vals : 1er  Anse Boileau, 2enm English River, 3enm Anse Royale,
Avan 3 : 1er Anse Boileau, 2enm English River,  3enm Grand Anse Praslin,
Final : 1er English River,  2enm Anse Boileau,  3enm Grand Anse Praslin.
Pri pour lenstitisyon pos-segonder: Mazok :  1er Lekol Lar Vizyel, 2enm Lakademi Lapolis (SPA) 3enm Sant Formasyon Maritim (MTC),
Men gos men drwat: 1er lekol Lar Vizyel,  2enm MTC,  3enm SPA,
Dozado: 1er Leko Lar Vizyel, 2enm MTC,  3enm Lakademi Tourizm (STA).

Msye Dogley i dir ki bi en tel konpetisyon dan bann lekol ek lenstitisyon pos-segonder se pour vwar e dekouver konnesans, talan ek kapasite bann edityan dan sa domenn.

Pour sa premye konpetisyon 6 lekol primer, 4 lekol segonder e 4 lenstitisyon pos-segonder ti ariv dan final.

«Sa i tre ankourazan e nou vreman kontan nivo partisipasyon e osi kalite danse bann partisipan. Zot annan bokou talan menm si lo kote zot lakadans i demann en pti pe poli me nou kwar sinon zanfan i dans vreman byen e in annan bokou lentere,» Msye Dogley in dir.

I ti fer resorti ki minister i ekspekte ki lannen prosenn bann lekol a partisip osi nonbre avek pli bon kalite lakadans ankor.

Fodre dir ki sa bann meyer lekol dan sa enn konpetisyon pou ganny sans demontre ankor zot talan ler zot pou perform serten ladans pour piblik pandan Moman Kreativite ki pou deroul an Oktob dank ad bann aktivite Festival Kreol.
Nou bann portre i montre le trwa gran venker sa konpetisyon.

Print