3enm-Az Takamaka i rann omaz Msye Clepère Pothin


20-July-2013

Msye Clepère Pothin (08.09.51 - 29.06.13)

Apre en karyer remarkab dan politik kot in fer bokou pour Takamaka e pour bann groupman dan son distrik, i ti’n devlop en pasyon pour prezervasyon nou leritaz koman en zofisye Fondasyon Leritaz Sesel.

Msye Pothin ti mor le 29 Zen Lopital Sesel a laz 61-an apre en kourt maladi. Enn bann groupman dan distrik Takamaka, group 3enm-Az in deside rann li sa omaz:

“Nou 3enm-Az Takamaka, nou pa pou kapab viv e fonksyonn byen san ki nou rann omaz a Msye Clepère Pothin e senpatiz avek son fanmiy dan sa gran pert.  Klib 3enm-Az Takamaka ti lanse le 22 Me 1999 kot Lotel Allamanda, Anse Forbans dan en resepsyon byen organize par Msye Pothin, letan i ti ankor administrater distrik.

“Dan son diskour sa zour, i ti dir nou ki sa mouvman pou anmenn nou lwen, menm tre lwen si nou kontinyen partisip ansanm dan larmoni e si nou viv ansanm parey en vre fanmiy. I ti azoute ki se en kado plis ki larzan ki ‘gouvernman lokal’, ozordi Departman Devlopman Kominoter, pe ofer tou dimoun aze dan tou distrik, pour fer vye dimoun bouze, anmiz ansanm, partisip dan diferan aktivite avek lezot distrik. Msye Pothin ti form en komite egzekitif e partaz bann responsabilite. Tou 3enm-Az ki ti prezan ti dakor pour vin manm.

“Apre sa, i ti organiz en miting tou le mwan pour nou zwenn, diskite e organiz bann aktivite pour fer nou mouvman reste solid e fer nou annan en lavwa dan Takamaka.

« Msye Pothin ti kontan travay avek nou. I ti organiz plizyer aktivite avek lezot distrik tel ki lanmes, piknik, ekskirsyon, lesanz, eksetera. I ti vreman fer tou pour nou viv dan lanmitye e pour donn nou sa lazwa de viv. Zis en an apre ki nou ti’n form nou lasosyasyon, Msye Pothin ti fer nou sorti dan Takamaka pour nou al Praslin, La Digue e plitar menm Rodrigues ek Maurice. Sa bann sorti ti kontinyen sak lannen.

« Si bokou nou 3enm-Az Takamaka in ganny sans pour voyaz aletranze se gras a devouman Msye Pothin. Nou ti vreman apresye son prezans ki ti vreman itil. Par egzanp, koman i ti kontan fer lakwizin, se li ki ti toultan prepar nou dinen, san oubliy nou pti laperitif ki ti al avek. Aswar, li ki ti asir nou sekirite. Maurice, nou ti menm ganny sans en fwa pour al kriye e siport lekip volibol Sesel garson dan en match kont Maurice. Avek nou sipor Sesel ti bat Maurice seli.

« Rodrigues, avek kolaborasyon Ser Roseline, en Rodrigez fiy de Marie ki ti reste dan kominote leser Takamaka, nou ti ganny sans pour al partisip dan en lanmes. Sa voyaz ti vreman spesyal pour nou. Akonpannyen par Ser Roseline, nou ti ganny sans dekouver Rodrigues e degiste plizyer pla kot bann fanmiy.

“Msye Pothin ti touzour siport nou menm apre ki i ti’n demisyonnen koman administrater distrik. I ti touzour pe donn nou konsey, ed nou ek nou travay resers, zwenn nou dan nou bann aktivite, parfwa akonpannyen par son madanm. Ler nou ti organiz en dezennen ou dinen, i ti touzour kontribye detrwa pla byen prepare. Tou dernyenman, i ti’n vin trezorye nou lasosyasyon e i ti desarz son responsabilite e gard son kont dan en fason parfe e egzanpler.

« Nou ti touzour kwar ki Msye Pothin ti pou rekolte sa ki in semen. Nou ti mazinen ki dan le fitir i ti pou vin tyermenn nou klib. Me keksoz in tourn lot fason e la nou kapab zis remersye li ek son fanmiy pour tou sa ki zot in fer pour nou.

« I pa fasil pour bliy ou Msye Pothin. Ou pou touzour reste dan nou memwar akoz ou’n kit en gran plas vid Takamaka. Nou demann ou pour priy pour nou. Nou osi nou a priy pour ou. Nou promet ou ki nou pou gard nou lanmitye e travay for pour gard nou mouvman solid parey ou’n kit nou.
« Adye Msye Pothin e ankor mersi.

Kontribye par group 3enm-Az Takamaka

Print