Louvertir ofisyel legliz St Michel le 29 Septanm


25-July-2013

Travay lo nouvo legliz St Michel, Anse Aux Pins pe byen progrese


Bann organizater lafet pe demann tou dimoun pour rasanble dan sa legliz le 29 Septanm pour selebre lanmitye, solidarite ek linite.

Dapre dir sa legliz pou ekipe avek teknolozi modern, bann manm kongregasyon pou kapab swiv lanmes lo televizyon lo premye letaz.
Travay pour konstrir sa legliz ti konmanse an Zanvye 2012 e proze in kout plis ki 10 milyon roupi.

Sa legliz in ganny konstri dan landrwa egzakt ki sa enn ansyen ti ete.
Se arsitek Brian Changty-Seng ki’n fer plan sa nouvo legliz.

Print