En nouvo lavi


27-July-2013


Portre batiman CAR ki baze La Misère pour bann zonm

Centre d’Accueil de La Rosière (CAR) i en legzanp tipik zefor ki pe ganny mete pour fer fas avek bann tel defi. 

Aktyelman i annan 6 dimoun ki pe swiv tretman kot sa sant. Bann zonm i baze La Misère e bann madanm, ki personn pa ankor vin devan pour swiv tretman, i sipoze baze La Rosière kot lofis prensipal i Tretman kot CAR i enn ki demann bokou pasyans de la par travayer ek volonter me osi bokou determinasyon pour reisir delapar bann pasyan. Tretman kot CAR i kit bann pasyan sitan okipe ki zot napa letan pour menm mazinen pour retourn ver sa bann sibstans. Lobzektif sa sant se pour ed bann pasyan pour sanz zot lavi e vin bann sitwayen responsab dan lasosyete e osi pour viv san drog.

Bann pasyan i pas atraver trwa diferan staz tretman ki enkli progranm pre-rezidantyel kot sa premye kontak ek preparasyon i ganny fer avek pasyan. Pandan zot traze anver zot gerizon, sant i demann en dimoun andeor koman sipor pour sa pasyan. Sa i avek bi pour ankouraz sa dimoun ler i kit CAR me osi pour sa sant konnen ki sa pasyan pe fer ler i andeor sant.  Bann pasyan i vin kot sant apre ki zot in fini detox. Zot swiv e minimonm 12 sesyon. 

Dezyenm faz i staz reabilitasyon kot bann pasyan napa kontak avek lemonn eksteryer.  La sa bann pasyan i swiv bann sesyon terapi kot valer moral i ganny elabor lo la e osi bann difikilte ki zot pe rankontre.  Zot osi ganny loportinite pour devlop serten talan artistik tel ki travay sarpantye, zardinaz ek lakoutir. Pandan zot sezour bann pasyan i osi bezwen endepandan par lav zot lenz e kwi manze.  Sa i bann responsabilite de baz ki zot bezwen enkilke dan zot pour zot kapab fonksyonnen ler zot kit sant.  Bann pasyan i ganny obzerve lo en baz toulezour e rapor i ganny ekrir lo zot progre fizik, emosyonnel, spirityel ek sosyal. 

Madanm Jocelyne Florentine, direkter kot CAR, in fer resorti ki zot pa ansenny bann pratik relizye me ki laport i ouver pour tou dimoun pe enport zot krwayans ou pratik. 
«Nou la pour tou dimoun ki bezwen led.»

Envite letan zot ti pe fer en pti letour pour vwar bann fasilite kot sa sant La Misere zour son louvertir ofisyel
Envite letan zot ti pe fer en pti letour pour vwar bann fasilite kot sa sant La Misere zour son louvertir ofisyel

Bann pasyan i swiv en progranm strik e detaye, me zot osi ganny loportinite pour konn apresye lanatir dan tou son splander atraver bann aktivite ki sant i organize andeor tel ki piknik, hikes e kanpe.  Sa i enportan pour zot konn valoriz keksoz otour zot ki oparavan zot pa ti pe apresye. 

Trwazyenm faz i enkli re-ensersyon kot la sa pasyan i lib pour li re-entegre dan lakominote. Me zot ganny swiv pour ankor enn an kot CAR.  Zot vin tou le Zedi bomaten e zot sipor i vin apremidi pour vwar kwa ki zot pe fer. 

I arive kot pasyan i retonm dan drog, me Madanm Florentine ti presize ki si zot revin kot sant zot ganny led neseser atraver rekonmans bann sesyon terapi. 

Me malerezman sa sant i fer fas avek serten defi tel ki finansman me parkont zot remersye tou bann ki’n reste fidel avek zot depi ki CAR in komanse. Sa i enkli STC, Barclays e Madanm Hermitte e osi tou bann ki fer kontribisyon.  CAR i ouver son laport a tou ki anvi en nouvo lavi san drog. Manmm piblik i kapab ganny kontak avek sa sant atraver nimero telefonn (248) 4325087 oubyen email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

J.A.

Print