Minis St Ange i rankontre ‘Seychelles Big Five’


27-July-2013

Minis St Ange pandan son rankont avek bann manm ‘Big 5’
Minis St Ange pandan son rankont avek bann manm ‘Big 5’

Minis St Ange ti felisit sa senk artis pour sa linisyativ e ti promet sipor son minister ek Konsey Nasyonal pour Lar (NAC) pour zot tournen ki pou non selman promouvwar lanmizik Seselwa, me osi Sesel koman en destinasyon atraver lemonn.

« Sa linisyativ kot en group artis in ini ansanm anba menm parasol pou anmenn en lot nivo, en lot dimansyon a lanmizik Seselwa e i normal donk ki nou donn zot tou nou sipor. Kan zot al pli devan Lafrik, Lerop, Lazi, Lanmerik zot pou tous bann marse ki anmenn touris e donk promot nou pei atraver kiltir e lanmizik e depas sa promosyon tradisyonnel avek lans, soley, lanmer. Atraver sa proze, zot pe zwe en kart kiltirel dan promosyon lendistri touris,» Minis St Ange ti dir.

Minis ti eksplike ki sipor departman kiltir pour ‘Big 5’pou vin dan laform lasistans dan promosyon medyatik aletranze, sirtou dan larezyon dan konteks Iles Vanilles, sipor lozistik pour bann spektak e kontak avek bann lakonpannyen aeryen pour rediksyon dan pri tiket avyon.

I ti osi azoute ki i pou servi Festival Kreol sa lannen kot ‘Big 5’ pou ofisyelman lanse, pour fer sa senk artis rankontre lapres ek bann promoter enternasyonal ki pou prezan. Departman kiltir pou egalman fasilit lavant CD sa bann artis aletranze.

Joseph Sinon, artis ki a lorizin ‘Big 5’, i eksplike ki sa group in ne an rezilta en rev ki i ti fer en zour swar, e landmenn i ti telefonn le kat lezot artis e ki zot tou zot ti dakor pour anbark lo sa proze ki pou anmenn benefis ekonomik pour Sesel.

«Sa linisyativ ti en rev, en rev granmaten. Mon ti telefonn Pat, Jean-Marc, Elijah ek Sandra e demann zot si zot oule fer letour lemonn e zot tou zot ti dakor. Sesel i annan zis 80,000 dimoun e nou zis vir lanmenm obor nou. I donk neseser pour al andeor Sesel. Lanmizik i en gro biznes. Koman artis sa i en fason pour zwe nou rol e anmenn touris e anmenn larzan dan lekonomi e anmenmtan ouver laport pour lezot artis,» Joseph Sinon, koni koman ‘Pa Tous Tous’ ti dir.

‘Big 5’ in swazir tenm ‘Go Green’ pour zot tournen, tenm ki zot dir i reini laspe touristik e lanvironnman Sesel e ki viz ver devlopman dirab dan tou laspe.

Joseph ti eksplike ki i pou pran zot 1-an pour prepar tou laspe sa tournen e kolekte sa sonm apepre 1.5 milyon roupi ki neseser e ki ‘Big 5’ in deza organiz li koman en biznes avek diferan responsab pour kapab realiz sa. ‘Big 5’ pe fer lapel a lezot partner potansyel pour zwenn zot par kontakte nimero telefonn 2712398.

En latroup ladans ek en group mizisyen pe osi ganny met an plas pour sa gro zafer ki Joseph in dir pou « big » menm.

Print