Lasanble lazenes i rann servis


30-July-2013

 

Bann manm Lasanble Lazenes pandan netwayaz Sanmdi kot Lekol Eksepsyonnel

Sa netwayaz i form parti bann diferan aktivite ki sa group zenn i fer pour demontre zot lanmour e komitman ki zot annan pour zot distrik ek zot pei.

Vi ki bokou sa bann zenn i dan pos segonder ti annan zot ki pa ti prezan pour sa aktivite vi ki zot dan letan legzanmen, me ti annan anviron 14 zenn ki ti’n desann pour ed sa lekol ki ti vwar li an difikilte pour retir bann brans dibwa ki ti’n deza ganny koupe pour remet dan en landrwa ki pli fasil pour transpor retire.

Sa bann zenn ki tre devoue pour rann bann tel servis e ed lasosyete, ti reisi tir tou sa bann brans dibwa.

Manmzel Jeanetta Ali, kordinater Lasanble bann Zenn, ti osi prezan dan sa aktivite.

«I fer premye fwa ki nou bann zenn i fer en aktivite netwayaz kot en lekol, nou toultan al kot Fwaye St Elizabeth,»  Manmzel Ali ti dir.
Sa aktivite in ganny organize pour koensid avek lazournen pour bann dimoun avek dezabilite ki ti tonm le 13 Zilyet.

Mis Ali ti osi azoute ki zot pe organiz lezot aktivite parey. 

Print