Gouvernman i anons plizyer mezir pour ogmant tou kalite prodiksyon lokal

Gouvernman in anons plizyer mezir pour ogmant prodiksyon lokal Prodiksyon lavyann poul, pork, legim ek fri lo nivo lokal i ekspekte ogmante dan sa bann lannen ki pe vini la ki Minister Lapes ek... Read More

Comments (0)