Lasanble in aprouv lamannman dan lalwa lo benefis pour ansyen prezidan


07-December-2017

Serten lamannman ki ti’n propoze dan lalwa lo benefis pour ansyen prezidan (Presidential Emolument) pour konsiderasyon Lasanble in ganny reamande avan ki bann manm ti vot anfaver dan zot sesyon travay yer.

Ti Vis-Prezidan Vincent Meriton ki ti anmenn sa bann propozisyon pour lamannman devan Lasanble e sa ti enkli;  

- Ki Leta i met a dispozisyon bann ansyen prezidan resours enkli finansman ek sipor administrativ pour ki i annan en lofis pour kapab desarz fonksyon ki pei i demann zot.

- Sa prezidan pou ganny asiste avek trwa staf - en asistan personnel, en sekreter prive ek en asistan dan lofis.

- Apard travayer lofis Leta pou met a son dispozisyon sekirite ki Prezidan ava determin lo kantite osi byen ki 2 transpor ek 2 drayver.

-Zot pou osi benefisye avek bennzin, lasirans transpor ek patant e Leta pou osi pran responsabilite pour finans e organiz lanterman ansyen prezidan.

VP i dir ki gouvernman pe deza pey tou sa bann depans me ki swivan bann diskisyon ki’n annan zot in dakor pour met tousala dan en lankadreman legal pour plis transparans ek bonn gouvernans.

Apre lanmor en ansyen prezidan,  dapre lamannman ki pe propoze Leta pou pey son vev en pansyon ki 75% sa pansyon ki sa ansyen prezidan ti pe gannyen avan son lanmor. Me sa pansyon pou koupe si sa vev i deside remarye.

Dan son prezantasyon lo sa bann lamannman, Vis-Prezidan Meriton ti eksplike ki sa bann benefis i an siny rekonnesans devosyon sa bann ansyen prezidan  e pour asire ki zot kontinyen deservi  lentere Sesel lo lasenn lokal ek enternasyonal, i rezonnab ki sa bann dimoun i ganny rekonpanse ler zot kit lofis e apre.

I ti fer kler ki Sesel pa le sel pei ki pran swen avek son ansyen prezidan me ki sa i en pratik enternasyonal e en mezir fondamantal pour asir en nivo dignite pour nou bann ansyen prezidan.

I ti fer resorti ki prezidan i annan devwar ek responsabilite pour servi lepep, asir son prosperite, diriz masin gouvernman pour mentenir lord ek lape, promouvwar  progre ek properite e permet tou sitwayen viv dan lape e dan larmoni.

Dan konteks Sesel kot sef gouvernman i osi sef deta, prezidan i osi ranpli rol Komandan an Sef Lafors Defans, i pran anmen responsabilite pour batir limaz Sesel lo lasenn enternasyonal e i azir 24 lo 24 e 7 lo 7 dan lentere nasyon Seselwa.

Tou bann manm parti mazoriter LDS ti koz kont sa bann lamannman. Zot tou zot ti fer resorti ki bann ansyen prezidan zot benefisye bokou avek en gro saler ek lezot benefis ki zot gannyen tandis ki pep Seselwa li i pa ganny gran keksoz apard son saler ek son pansyon.

Zot ti fer resorti ki pei napa larzan pour konmans sa taks progresiv an Zanvye parey zot ti’n demande alor zot pa vwar li zis ki bann ansyen prezidan ki deza annan bokou larzan ek biznes e pe zouir en lavi dan lopilans pou ganny ankor gro benefis peye par lasyer lepep Seselwa.

Me kantmenm sa bann manm parey Msye Bernard Georges, Ahmed Afif ek serten lezot ti rekonnet ki i annan bokou bon keksoz ki zot in fer pour anmenn Sesel kot I ete me menm sa zot pa krwar ki i zis pour donn zot ankor plis benefis akoz zot deza annan larzan.

Lo kote zot vev zot ti fer resorti atraver bann largiman for ki pep Seselwa ki pe trimouse pour fer de bout zwenn pa pou kapab pey sa bann fre.

Lo zot kote bann manm parti Lepep ki ti koze ti met lanfaz lo nesesite pour rekonnet travay dir, sakrifis ek devosyon sa bann ansyen prezidan pour anmenn nou pei kot i ete e ki nou dwa zot respe ek en lavi kot zot viv dan dignite.

Apre bokou deba manm parti Lepep Bazil Hoareau osi byen ki  tyermenn Bills Committee dan Lasanble Msye Bernard Georges apre konsiltasyon avek bann lezot manm ti met devan serten lezot lamannman ki zot ti’n dakor lo la pour fer ki sa bann propozisyon orizinal pa ganny rezete konpletman me plito reaziste  kot serten bann propozisyon ti ganny rezete.

Bann lamannman ti ki pansyon avek gratwite lo pansyon i reste, alokasyon pour biro ek staf i ganny rezete, zot sekirite se minis konsernen ek komisyonner lapolis ki pou asire e zot pou ganny zis en loto ek drayver olye 2 e pansyon pour zot vev in osi ganny rezete.

Apre sa bann lamannman lo lamannman orizinal ki ti’n propoze Lasanble ti vot anfaver sa prozedlwa.

 

 

 

 

 

 

Print