Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

34enm Festival Kreol | 09 October 2019

34enm Festival Kreol

Msye Bresson ek Msye De Commarmond pandan konferans de pres

En selebrasyon kiltirel e  tradisyonnel byen kolore

 

Trannkatriyenm (34enm) edisyon Festival Kreol pea prose e yer kot Sant Konferans Enternasyonnal, sef egzekitiv Lazans pour lendistri kreativ e levennman nasyonal (CINEA) Galen Bresson e depite sef egzekitiv sa lazans Gustave de Conmarmond ti donn en apersi kalandriye aktivite sa levennman sa lannen.

Sa ti pandan en konferans de pres kot Msye Bresson ti osi devwal konsep ki CINEA in swazir pour sa selebrasyon kiltir e tradisyon Seselwa.

Pour komanse, Msye Bresson ti fer resorti ki pour premye fwa, bann organizater in deside pour prodwi bann memorabilya enkli triko, sapo, parasol e sak sifon dan diferan kouler e ki port diferan lanblenm ki reflekte tradisyon e kiltir Kreol, ki pou anvant pour manm piblik aste pandan bann akitivite sa festival.

I ti met bokou lanfaz lo prezervasyon kiltir Seselwa e lenportans pour valoriz bann vye tradisyon akoz sa de lapse i enportan pour nou lidantite nasyonal.

Dan kad sa festival, i annan en legzibisyon avek tit ‘Nou Lar Sesel’ ki ti demare Vandredi pase kot Sant Konferans Enternasyonal.

Pandan peryod ant le 18 Oktob ek le 31 Oktob, bokou aktivite pou gany organize lo Mahe, Praslin e osi La Digue.

Le 18 Oktob, pou annan en gran lafwar manze Kreol osi byen ki animasyon par bann zenn dan parking ICCS. Sa zour, pri kiltirel pour bann distrik pou osi lanse osi byen ki en liv lo kapital Sesel, Victoria.

Aktivite pou kontinyen Dimans le 20 Oktob avek konpetisyon kanmtole e romans avan ki aktivite i demare lo Praslin Mardi le 22 Oktob avek en lafwar manze Kreol.

Debi le 22 Oktob, i annan aktivite ki’n organize toulezour lo sa 3 zil prensipal enkli defile lannmod Fon Lanmal ki sa lannen pe ganny fer kot biro ladministrasyon distrik Baie St Anne Praslin Zedi le 24 Oktob. Sa aktivite ki pou osi ganny fer L’Union Estate, La Digue pou vwar partisipasyon en stilis enternasyonal.

Festival pou ofisyelman ouver avek en seremoni spektakiler Vandredi le 25 Oktob aparti 11er bomaten kot ICCS.

An term laserennad, osi en aktivite prefere sa festival, sa lannen larout in sanze. Msye Bresson ti eksplike ki olye fini dan lavil parey oparavan, sa levennman pou komans dan lavil e termin kot konpleks sportif Roche Caïman. Sa aktivite pou pran plas Sanmdi le 26 Oktob.

«E la laserenad, nou napa zis partisipasyon lokal, me osi, nou’n vwar sa lannen, pour premye fwa, nou’n ogmant sa sonm larzan ki bann gannyan i ganyen pour vin 100,000 roupi,» Msye Bresson ti dir.

Sa lannen, CINEA in entrodwir bann nouvo kategori pour pri kreativ avek bi pour ankouraz bann partisipan pour vin pli kreativ.

Parey labitid, pou osi annan Dimans Kreol borlanmer Dimans le 27 Oktob me sa fwa si, sa aktivite pa pou pran plas Beau Vallon pour rezon ki sa landrwa i tro sere. Sa aktivite lo Mahe pou plito gany fer Roche Caïman kot Stad Linite.

Menm zour, pou annan spektak Moman Kreativite e en Tifin a lokazyon en maryaz. Aktivite Tifin i peyan.

Lendi le 28 Oktob, lavil pou vibre avek bann son lanmizik, legzibisyon lar osi byen ki lansman en vilaz Kreol kot Mize Nasyonal Listwar.

Mardi le 29 Oktob bann partisipan pou partisip dan kwiz Kreol. I osi annan en konkour diskour ki pou pran plas Merkredi le 30 Oktob.

Sa festival pou ofisyelman terminen le 31 Oktob avek konpetisyon kanmtole, en bal asosye Mahe e en bal Kreol kot sant kominoter Baie Ste Anne, Praslin.

 

More news