Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Lansman dezyenm edisyon Pri Distrik Kiltirel | 11 November 2019

Lansman dezyenm edisyon Pri Distrik Kiltirel

Joe Samy pe enterpret sanson ‘Song of Heritage’ (Portre par Louis Toussaint)

Dezyenm edisyon Pri Distrik Kiltirel ti ofisyelman lanse Vandredi pase dan en seremoni ki ti deroul Takamaka.

Prezan kot sa seremoni ti sekreter prensipal pour kiltir Cecile Kalebi, Anbasader pour kiltir Patrick Victor, ensi ki bann zabitan sa distrik.

Takamaka si zot rapel ti sa distrik ki ti fer tre byen dan premye edisyon ki ti lanse an Novanm 2013.

Pri Distrik Kiltirel ti ganny entrodwir pour donn lakourazman avek gidans pour ki nou kiltir i ganny pli apresye o nivo distrik e lakominote e an rezilta i annan en lenpak lo nivo nasyonal.

Letan i ti pe ofisyelman lans sa konkour, PS Kalebi ti rapel nou ki «Pri Distrik Kiltirel i en konpetisyon nasyonal ki rekonnet bann distrik ki’n vreman devlop en diferan laspe nou leritaz kiltirel e donn zot sa sans e loportinite pour demontre zot bann aki kiltirel e osi sa sans pour selebre nou kiltir Seselwa.

«Premye edisyon Pri Distrik Kiltirel ti lanse le 27 Novanm 2013 e terminen le 18 Novanm 2015. Pri ti ganny donnen anba kategori – Leritaz tanzib, Zwe tradisyonnel ek performans, Nou leritaz artistik ek nou leritaz vivan».

PS Kalebi ti osi eksplike ki sa dezyenm edisyon pri distrik kiltirel pou rekonnet e onor bann endividi dan lakominote ki annan sa dedikasyon ek devouman anver proteksyon, konservasyon ek transmisyon nou kiltir ki ris e divers.

«Dan sa dezyenm edisyon nou pou konsantre lo zis en kategori ki apel nou leritaz vivan oubyen sa ki nou apel nou leritaz entanzib avek bi pour ankouraz lakominote pour partisip dan proteksyon nou leritaz entanzib. Plis lanfaz pou ganny mete lo transmisyon nou leritaz kiltirel pli partikilyerman nou bann konnesans tradisyonnel ek nou bann pratik tradisyonnel e osi bann inovasyon ki nou bezwen pour kit nou leritaz vivan.»

Anmenmtan, sa konpetisyon pou ede promot bann bon legzanp ek fason konserv nou bann aki kiltirel osi byen ki edik e enspir lakominote pour fer parey.

Dan sa dezyenm edisyon, bann partisipan pou ganny rekonpanse anba 3 kategori.

Premye kategori se bann endividi ki pe travay dir pour prezerv e protez nou leritaz kiltirel. Dezyenm kategori se bann endividi ki pe servi zot konnesans kiltirel pour rekree bann nouvo keksoz e osi bann endividi ki’n vreman kontribye dan devlopman nou leritaz kiltirel pour en kantite lannen.

Trwazyenm kategori se bann endividi ki’n ede dan transmisyon, prezervasyon e ki’n kontinyen pratik nou kiltir Seselwa.

Pandan sa sware, ladans moutya ti ganny onore. «Moutya i en ladans tradisyonnel ki nou’n erite avek nou zanset. Ozordi in evolye pour vin enn nou senbol lafyerte konman en nasyon ki annan e ki fyer son lidantite. Nou ladans moutya ozordi pe ganny servi pour promot lape ek bon dyalog dan lakominote. Depi lannen pase departman kiltir pe fer demars pour ki nou moutya i ganny enskrir lo lalis Unesco konman en leritaz kiltirel pour limanite. Si nou moutya i ganny rekonnet i pou ede donn plis vizibilite Sesel konman enn pti letazil ki pe envestir dan proteksyon ek promosyon son leritaz o nivo nasyonal e enternasyonal. Atraver zefor departman kiltir ek biro prokirer zeneral mon ti a kontan anonse ki depi Out 2018 sa lalwa ki ti defann bat tabour apre 9er distwar in ganny aboli. Ozordi mon oule lans en lapel avek tou Seselwa pour kontinyen selebre nou moutya ek lezot nou bann lanmizik ek ladans tradisyonnel dan tou son splander pour ki nou bann fitir zenerasyon i a kontinyelman zouir zot kiltir.»

Pandan sa sware, Delna Larue, administrater par enterim distrik Takamaka, ti osi rekonnet bann talan dan distrik Takamaka e enkouraz bann zabitan pour kontinyen promouvwar kiltir.

Ti annan osi plizyer performans par plizyer artis tel ki Joe Samy ki ti enterpret ‘Song of Heritage’, Sandra Esparon ki ti sant ‘Leko Tanbour’ ek Grace Malbrook ki ti ofer en romans.

Ti osi annan ladans tradisyonnel par Group Leritaz Takamaka, en poenm par Vincent Milius ek moutya par group Kanmouflaz.

 

Vidya Gappy

More news