Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lakizisyon 20% par dan Cable & Wireless Seychelles | 23 November 2019

Fon Pansyon pou al renegosye en meyer pri pour bann par

 

Zis de zour apre ki i ti anonse ki i pe fer en lenvestisman 24 milyon dolar (340 milyon roupi) dan 20% par dan lakonpannyen Cable & Wireless Seychelles (CWS) ki fek ganny aste par en group envestiser Seselwa, Fon Pansyon Sesel (SPF) in dakor pour al renegosye sa tranzaksyon.

Sa desizyon in vin apre en kestyon konzwent par le de parti dan Lasanble Nasyonal yer apremidi. Sa kestyon ki ti demande par dirizan lopozisyon Msye Wavel Ramkalawan, ki osi responsab komite finans ek kont piblik dan Lasanble, ti demann minis responsab pour finans Msye Maurice Loustau-Lalanne pour donn tou detay sa tranzaksyon biznes ki’n ganny fer ant SPF ek nouvo lakonpannyen Cable & Wireless enkli kan negosyasyon ti konmanse e konbyen SPF pou peye.

Msye Ramkalawan ti fer resorti ki apre tou bann kestyon lo sa lenvestisman ki Minis Loustau-Lalanne osi byen ki tyermenn bord SPF Msye Jacquelin Dugasse ti vin reponn dan Lasanble, i kler e lefe i reste ki SPF in fer en lenvestisman kot i pou perdi larzan, ki sa desizyon pa ti en desizyon son bord an antye e ki in annan tro bokou kas kontour dan sa tranzaksyon.

I dir sa ki Lasanble i enterese avek se ki SPF pa perdi larzan ki tou Seselwa ki travay dir i envestir ladan tou le mwan.

I dir sa ki Lasanble i anvi se ki SPF i fer en bon lenvestisman kot i sorti avek sa ki meyer pour tou Seselwa e in asir SPF sipor Lasanble dan sa demars.

I’n propoze alor ki i annan nouvo negosyasyon avek CWS pour revwar sa bann par pour ki SPF i rekiper tou son larzan ki i ekspekte perdi si i finaliz sa tranzaksyon parey i ete.

«Vi ki SPF pa ankor pey nanryen, son larzan i ankor entakt e mon pe demande ki SPF i renegosye ankor pour asire ki nou pa perdi en sou dan sa tranzaksyon,» Msye Ramkalawan ti fer resorti.

Lo son kote Minis Loustau-Lalanne in formelman demann SPF pour konmans demars pour renegosye sa tranzaksyon. En demars ki Msye Dugasse in aksepte pour antreprann si i meyer fason i dir, pour bouz devan avek bann meyer lenvestisman ki soutenab e pridan.

«Nou pare pour antre dan en renegosyasyon e sorti avek en meyer deal,» Msye Dugasse in dir.

Konsernan sa tranzaksyon Minis Loustau-Lalanne ti eksplike ki ti boner an Septanm sa lannen ki sa group envestiser Seselwa ki’n aste CWS ti apros SPF e zot propozisyon formel ti swiv apre atraver en let le 18 Septanm e swit a sa komite lenvestisman dan SPF in fer de rankont – le premye ek le 15 Oktob. Apre sa bann dokiman ti ganny sirkile en semenn avan miting Board of Trustees ki ti fer le 19 Novanm kot desizyon ti pran pour aste 220 mil par ki reprezant 20% dan CWSI pour en sonm 24 milyon dolar. I’n fer resorti ki lof inisyal ti 26 milyon dolar.

Minis ti eksplike ki anmenmtan ki i ti’n deside pour aste sa bann par, SPF ti met 4 kondisyon konm swivan;

- Asire ki i annan en direkter lo bord sa lakonpannyen

- Met anplas en exit clause kot pandan en peryod 3-an SPF i ava touzour kapab sorti dan sa laranzman avek son 24 milyon dolar ou plis depandan kan zot sorti

- Ki sa 24 milyon dolar i servi pour redwir det dan konpannyen CWSI

- Ki bann term ek kondisyon dan shareholders’ agreement pour bann aksyonner orizinal i osi aplikab pour SPF koman en aksyonner.

Msye Ramkalawan ti demann minis akoz ki SPF pa ti partisip dan aste bann par letan sa lakonpannyen ti pe aste bann par depi okonmansman e si i ti’n fer sa, ki diferans ti pou annan dan pri ki i ti pou’n pey bann par konpare avek sa ki in peye pour sa bann par, lekel bann dimoun ki deryer sa konpannyen ki SPF in aste sa bann par e si minis i kapab konfirmen si sa tranzaksyon in fer san konnesans tou manm bord SPF akoz mank konfidansyalite, si 2 manm bord in bomaten prezant zot demisyon e la i ti lir let ki detay rezon zot demisyon, si minis i annan tou konfyans ki sa tranzaksyon in enkli partisipasyon tou manm bord oubyen zis en tranzaksyon privilezye fer par serten manm selman dirize par son tyermenn.

Minis Loustau-Lalanne i dir i pa ti okouran e i fek aprann la ki 2 manm in demisyonnen.

I dir SPF pa ti form par dan demars inisyal akoz sa i annan pour fer avek public listing Liberty Latin America. Konsernan kou bann par, minis in eksplike ki SPF in pey en par 1527 ki sertennman pli ser. I’n dir ki i osi annan bann lezot kou ki’n azoute e la i ti donn detay sa bann kou ek lezot fre.

Minis ti konfirmen ki SPF in aste sa bann par pli ser me in aste avek negosyasyon en pri ki in fer desann sorti 26 milyon dolar pour ariv 24 milyon dolar.

«Pour mwan SPF lo sa laspe in fer en bon deal,» Minis Loustau-Lalanne ti dir e i ti ensiste ki tou bann aksyonner ek konpannyen i Seselwa e napa okenn etranze ladan.

I’n konfirmen ki wi ti annan de manm bord ki pa ti prezan ler desizyon pour sa tranzaksyon ti pran me zot ti’n kapab fer zot konmanter e donn zot lopinyon vi ki dokiman ti sirkile avan desizyon ti pran.

Antretan Minis Loustau-Lalanne in dir ki li i senserman krwar ki sa tranzaksyon biznes i bon pour toulede konpannyen akoz toulede i san poursan Seselwa.

«Mon pa vwar nanryen pour lemoman ki pou fer mwan anvi al fer en forensic investigation dan sa zafer akoz nou konvenki ki i en bon lenvestisman ki pou anmenn nou benefis e sa lakonpannyen pou vin deplizanpli responsab e mon pe ekspekte ki plis larzan ava reste Sesel olye zis ganny tire e anvoy aletranze,» minis in dir.

Lo son kote Msye Dugasse li osi ti dir in aprann lo demisyon 2 manm dan Lasanble e apre ki i ti’n aprann lekel zot, Msye Dugasse ti dir ki sa 2 manm ti prezan e ti partisip aktivman dan bann diskisyon ler desizyon ti pran pour fer sa tranzaksyon. A sa pwen Msye Dugasse ti eksplik prosedir ki SPF i swiv avan okenn desizyon lo okenn tranzaksyon i ganny fer. I ti fer resorti ki tou manm ki ti prezan sa zour ti dakor e aprouv sa desizyon e i dir i regretab ki sa de manm in soumet zot demisyon me in osi konfirmen ki i annan en problenm konfidansyalite parmi bann manm bord SPF.

Antretan Msye Dugasse in dir ki valer SPF ozordi i 3.3 bilyon roupi e ladan 2.5 bilyon in met dan diferan form lenvestisman, i depans anviron 30 milyon tou le mwan an term peyman pansyon e i ranmas anviron 40 milyon tou le mwan an term kontribisyon bann travayer Seselwa.

Fodre dir ki bann manm ti annan bokou lezot kestyon lo sa tranzaksyon.

 

Marie-Anne Lepathy

More news