Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Zanfan primer ek segonder lekol Anse Boileau i kapab retourn lekol ozordi | 02 December 2019

Tou zanfan primer ek segonder lekol Anse Boileau zot kapab retourn lekol ozordi tandis ki lo La Digue zot pou retourn lekol par faz, Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen i dir.

Lo La Digue, zanfan Lakres ek P1, zot ganny enformen pour reste kot zot lakour ozordi Lendi le 2 Desanm.

Zanfan P2 ziska P6, zot ganny demande pour vin lekol pour fer zot legzanmen e apre legzanmen zot ava retourn kot lakour.

Zanfan segonder, zot ganny demande pour vin Lekol Mardi le 3 Desanm pour vin fer legzanmen, e apre legzanmen, zot ava retourn kot zot lakour.

Antretan, zanfan kot lekol primer ek segonder Anse Boileau i kapab retourn lekol ozordi.

Sa i apre ki bokou travay in ganny fer pour netway lakour lekol.

 

Kominike Minister Ledikasyon

 

 

More news