Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Minister Ledikasyon i anons rezilta legzanmen IGCSE | 14 January 2020

Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen i oule enform paran ek bann etidyan ki’n fer legzanmen IGCSE ek ‘A Level’ an Oktob 2019, ki rezilta in ofisyelman sorti.

Rezilta ‘A Level’ in sorti ofisyelman le 9 Zanvye. Bann etidyan prive ki pa ankor ganny zot rezilta ‘A Level’, zot kapab pas kot seksyon legzanmen Minister Ledikasyon, Mont Fleuri, pour resevwar zot rezilta.

Pour legzanmen IGCSE, rezilta pou sorti Zedi le 16 Zanvye. Bann etidyan lekol segonder zot kapab raport kot zot lekol Vandredi le 17 Zanvye aparti 9er bomaten, pour ganny zot rezilta.

Bann etidyan SIDOL ek SALS, zot ganny demande pour kontakte zot lenstitisyon respektiv pour zot rezilta.

Etidyan P6 ek S5 ki’n fer ‘National Exams’, zot ganny enformen ki rezilta pou pare semenn prosenn avan larantre. Dat spesifik pou ganny kominike avek lekol byento e rezilta pou donn kot zot lekol. 

 

Sours: Minister Ledikasyon

 

 

 

 

 

 

More news