Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Larantre lekol pour premye trimes 2020 | 18 January 2020

An konsekans travay renovasyon ki pe ganny antreprann dan serten lekol, Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen i oule enform paran ek zanfan sa bann lekol swivan ki pou annan sanzman dan zot larantre lekol pour premye trimes 2020:

 

Plaisance Segonder 

Etidyan ki pe antre dan S1, larantre i Mardi le 21 Zanvye

Etidyan S2, S3, S4 ek S5, larantre pou Merkredi le 22 Zanvye

 

Mont Fleuri Segonder

Etidyan S1, larantre i Lendi le 20 Zanvye

Etidyan S2, S3, S4 ek S5, larantre pou Merkredi le 22 Zanvye

 

Anse Boileau Primer

Tou zanfan ki pe al dan premye lannen ek dezyenm lannen lakres, osi byen ki laklas primer 2, 3, 4, 5 ek 6, larantre i Mardi le 21 Zanvye

Zanfan ki pe al dan P1, larantre pou Merkredi le 22 Zanvye

 

Anse Boileau Segonder

Bann etidyan S1, zot ganny enformen ki laklas pou repran Mardi le 21 Zanvye

Par kont, laklas S2, S3, S4 ek S5, larantre pou Merkredi le 22 Zanvye

 

Lakres Baie Lazare

Tou zanfan ki pe al dan lakres Baie Lazare, larantre pou Mardi le 21 Zanvye

 

Lakres La Misère

Tou zanfan lakres La Misère, larantre pou Merkredi le 22 Zanvye

 

Cascade Primer

Tou zanfan lakres Cascade, larantre pou Merkredi le 22 Zanvye

 

Lakres Anse Louis

Bann zanfan lakres Anse Louis, larantre pou Merkredi le 22 Zanvye

 

Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen i regret lenkonvenyans ki sa i kapab poze, e remersye zot pour zot konprenezon.

 

Kominike sorti Minister Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen

 

                                                               

More news