Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Lapolis i blok semen swivan aksidan lo semen La Misère (Kannal Lanmor) | 14 February 2020

Lapolis i blok semen swivan aksidan lo semen La Misère (Kannal Lanmor)

Sa ‘trailer’ avek son kontener lola apre ki i ti’n al rann lapel dan ranpar (Sours portre : DRDM)

Akse avek rezyon was Mahé via semen La Misère ti bloke yer swivan en aksidan raporte ver 10er20 bomaten dan sa landrwa mye koni konman Kannal Lanmor.

I paret en kanmiyon ki ti pe anmenn en kontener manze zannimo ti kit son semen e tonm lo son kote e reste sispann lo en ranpar ki vir lo semen andesandan Grand Anse.

Sa aksidan ti koz en lenkonvenyans pour tou lezot motoris ki ti a pe monte e desann enkli pyeton. Lapolis ti deside pour ferm sa semen toudswit pour evit plis danze.

Bann reprezantan lapolis, Lotorite Transpor lo Later, DRDM, UCPS, propriyeter sa kanmiyon, ti pe deside kimannyer pour retir sa kanmiyon san koz plis dega lo semen.

Drayver sa kanmiyon, en zenn-onm 32-an ti ganny transporte Lopital Sesel pour tretman lo son bann blesir grav.

Asistan Sirentandan Antoine Desnousse ki ansarz seksyon trafik dan lapolis, ti dir ki zot pa konnen kwa egzakteman ki’n arive, me ler zot ti ariv sa landrwa zot ti vwar sa kanmiyon la, aparaman in kit semen e drayver in al lopital.

«Sa kanmiyon i annan en kontener lo li e sa kontener i sarze e se pour sa rezon ki nou bezwen ferm semen, akoz si sa kontener i desann, sa ‘trailer’ i desann, i pou koz en problenm. Nou pe deplway dimoun la anba dan semen La Misère kot krwaze pour enform motoris ki semen i fermen e anba dan krwaze Grand Anse osi, i fermen, » Msye Desnousse ti dir.

« Se sa ki nou’n rod dimoun, lotorite transpor lo later pour vin la e deside ki bann prosen letap. Propriyeter lakonpannyen ACL ti la, nou’n koz ek li, nou pe fer bann laranzman neseser pour nou kapab tir li ozordi.»

 

Vidya Gappy

More news