Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Zistwar kourt | 22 February 2020

Kari Madanm Paton

 

Alors en zour, Madanm Paton ti anvi fer en kari koko pwason sale. I ti annan li en kantite zanmi. I ti envit tou son bann zanmi pour vin manz kari koko.

I ti envit son premye zanmi e dir li, anmenn pwason pour li fer en bon kari.

Dezyenm zanmi ti anmenn masala.

Trwazyenm zanmi ti anmenn piman.

Katriyenm zanmi ti anmenn lay ek zenzanm.

Senkyenm zanmi ti anmenn koko sek.

Son bann lezot zanmi ti anmenn bannann pour fer ladob. Zot ti mazinen ki deser ladob ti pou en bon deser apre sa bon kari byen akomode ki Madanm Paton ti abitye fer.

Madanm Paton pa ti bliye pour rod gro manze e aste bokou «ice-cream» avek fri melanze pour bann zanfan ki ti pe vini avek son bann zanmi.

Madanm Paton ti prepar en bon meni Seselwa. Ti annan en varyete gro manze, en bon kari koko pwason sale, diri avek ladob, kari koko poul, satini papay, salad, bokou piman…ek lasos tomat…

Apre manze Madanm Paton ek son bann zanmi ti asize anba langar e rakont zistwar pandan ki bann manrmay ti pe zwe da lari.

Avan soley kouse bann zanmi Madanm Paton ek zot bann zanfan ti remersi li e zot ti al kot zot byen kontan.

Landmen, Madanm Paton ti fer en lot kari, pour son fanmiy, avek pwason ek zengredyen ki ti’n reste. Sa menm zour bann zanmi Madanm Paton ti telefonn li pour remersi li ankor pour en bon lazournen ki zot ti’n pase ansanm.

 

Par Ereina Meriton

More news