Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Ladres Prezidan Danny Faure lo Leta Lanasyon | 22 February 2020

Ladres Prezidan Danny Faure lo Leta Lanasyon

Prezidan in dir ki apartir le 16 Mars sa lannen, VAT pou ganny tire lo tou prodwi manze

Apartir Mars tou marsandiz STC lo Praslin ek La Digue pou vann menm pri parey Mahé

 

  • Gouvernman pe al retir VAT lo tou prodwi manze

 

Malgre bokou zefor pour redwir pri lavi, marsandiz dan laboutik i kontinyen reste tre ser e bann zabitan lo Praslin ek La Digue zot soufer plis e i pour sa rezon ki dan zefor gouvernman pour kontinyen amelyor kondisyon lavi pour tou Seselwa, sirtou bann zabitan sa de zil, ki Prezidan Danny Faure in anons serten mezir ki pou pran lefe le 16 Mars sa lannen.

Apartir le 16 Mars, tou komodite dan laboutik STC pou vann menm pri lo Praslin ek La Digue parey lo Mahé. Sa i osi enkli sa nouvo laboutik STC Grand Anse Praslin ki vann serten prodwi ek materyo konstriksyon.

Prezidan Faure ti fer sa lanons dan son ladres lo Leta Lanasyon devan Lasanble Nasyonal Zedi apremidi.

Prezidan Faure ti profite pour met lanfaz lo bann zefor resan ki’n annan avek bi redwir kou lavi me ki i dir kantmenm tousala napa gran diferans pour zabitan sa de zil. Sa bann zefor i enkli;

  • SEYPEC ki vann karbiran menm pri lo Mahé, Praslin ek La Digue;
  • PUC ki sarz menm pri pour elektrisite lo Praslin ek La Digue parey lo Mahé;
  • STC ki ti pe vann 15 komodite de baz menm pri lo Mahé, Praslin ek La Digue.

“Me malgre tou sa zefor kolektif, zabitan Praslin ek La Digue i santi ki diferans pri lo komodite ek materyo konstriksyon i plis ki sa kou transportasyon bato,” Prezidan Faure in dir.

I’n osi fer resorti ki en dezyenm lakonpannyen pou konmans prodiksyon blok lo Praslin tre byento e in swete ki sa ava ede redwir kou materyo konstriksyon lo Praslin ek La Digue.

En lot keksoz ki ede pour fer pri marsandiz ser i sa taks valer azoute (VAT) lo bann komodite.

Ti an 2012 ki gouvernman ti entrodwir VAT pour ranplas GST. Gradyelman, anmezir ki lekonomi in fer byen e mwayen in permet, Prezidan Faure i dir gouvernman in kontinyen tir VAT lo prodwi manze. “Ozordi, mon annan plezir pour anonse ki apartir le 16 Mars sa lannen, VAT pou ganny tire lo tou prodwi manze,” i ti dir devan Lasanble Nasyonal.

En lot keksoz ki tou dimoun i servi bokou konmela dan zot lavi toulezour se enternet oubyen mobile data, menm si son kou i annan en gran lenpakt lo bidze tou dimoun.

Prezidan Faure i dir bokou in ganny dir konsernan pri enternet ki pa neseserman reflekte larealite. I ti eksplik bann fe konm swivan:

  • Enternet i ganny servi dan de fason prensipal ozordi. Enn se atraver koneksyon fiks dan lakaz ouswa dan landrwa travay, koni konman Fixed Broadband. Lot, se atraver nou telefonn, koni konman Mobile Broadband ouswa data.

Sitiasyon Fixed Broadband;

- An term afordabilite pri Fixed Broadband, Sesel ti ganny plase dan 41 pozisyon parmi 181 pei an 2018. Sa lalis in ganny pibliye par Linyon Enternasyonal pour Telekominikasyon, en brans Nasyon Zini. Nou pli bon marse dan Lafrik.

- Konsonmasyon Fixed Broadband, savedir lakantite GB ki nou pe servi, dan peryod Oktob ziska Desanm 2019 sa i 23% pli o ki pandan menm peryod an 2018.

- Pri pour Fixed Broadband in desann par 37% pour sak GB, pour sorti 22.50 roupi an Zanvye 2018 pour ariv 14.14 roupi par GB an Desanm 2019.

- Statistik pli resan i montre ki ti annan 26,979 koneksyon Fixed Broadband dan pei alafen 2019.

- I annan kat lakonpannyen ki ofer servis Fixed Broadband Sesel.

Lo kote Mobile Broadband, osi konni konman data, sitiasyon i diferan:

- Sesel in ganny plase dan 81enm pozisyon lo pri pre-paid mobile broadband e 75enm pozisyon pour pri post-paid mobile broadband an 2018, dan sa menm rapor Linyon Enternasyonal pour Telekominikasyon.

- Lakantite GB ki pe ganny servi lo mobile broadband in ogmante par plis ki 95% dan peryod Oktob ziska Desanm 2019 konpare avek menm peryod an 2018.

- Pri pour mobile data atraver package pli bon marse in reste menm nivo depi 2015 ziska lafen 2019.

- Dan sa dernyen 5-an, sel rediksyon dan kou mobile data in vin atraver pri ki ou ganny sarze si ou servi plis data ki dan ou kontra postpaid.

- Statistik pli resan i montre ki ti annan 89,896 kont mobile broadband alafen 2019.

- Ozordi, i annan de lakonpannyen ki ofer servis Mobile Broadband Sesel.

Lo sa size, Prezidan Faure i dir serten keksoz i kler pour li.

- Premyerman, konpetisyon i fason pli efikas pour redwir pri. Sa i kler letan ou get statistik lo evolisyon pri dan sekter telekonm. Pri Fixed Broadband ti desann rapidman apre ki en nouvo lakonpannyen in antre dan sa sekter.

- Dezyenmman, malgre mobile broadband i ser, dimoun i kontinyelman ogmant zot nivo konsonmasyon. Krwasans dan lakantite mobile broadband ki nou servi konman en popilasyon i ekstraordiner. Sa i tre pozitiv letan nou pe servi enternet pour ogmant nou konnesans e amelyor kominikasyon antre nou.

- Trwazyenmman, nou annan en lekonomi lib e gouvernman pa kapab fikse pri enternet. Selman, pour ede fer desann pri mobile data, gouvernman pou redwir License Fee lo mobile broadband par 20% apartir le 1 Mars sa lannen. Sa benefis i devret al ver bann konsonmater e Prezidan Faure in demann sa de lakonpannyen ki ofer servis mobile data pour pas sa benefis avek kliyan.

Lo sa menm size Prezidan Faure i dir in demann SPTC pour ofer WiFi gratwit dan tou bis apartir le 1 Zen sa lannen. Sa i dir ava permet pasaze pour servi enternet pandan ki zot dan bis.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

 

 

More news