Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Mesaz Prezidan Danny Faure alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Madanm, le 8 Mars 2020 «Kontribisyon fanm Seselwa i a la baz transformasyon nou sosyete» | 07 March 2020

«Sa lannen i mark 43-an depi ler nou pei in anbark lo en misyon pour donn loportinite egal tou fanm ek zonm Seselwa.

« Nou lakonplisman i prouve ki kontribisyon fanm Seselwa i a la baz transformasyon nou sosyete. Dan tou domenn, fanm in pran son plas dan devlopman nou pei.

« Loportinite egal i nepli en aspirasyon. Pour sa zenerasyon ozordi, loportinite egal i en realite ki zot viv toulezour.

« Progre ki nou’n fer ansanm i rezilta krwayans nou gouvernman dan abilite bann zenn fiy ek madanm Seselwa. Nou’n briz baryer e liber potansyel pour nou bann madanm.

« Nou’n fer sa atraver bann polisi progresiv ki’n met devlopman imen o sant nou azanda. Atraver lezislasyon nou’n protez e defann drwa bann madanm pour debout a kote bann zonm san okenn diskriminasyon. E madanm Seselwa in sezi tou loportinite avek de lanmen.

“Mon fyer ozordi vwar bann madanm edike, dinamik, kouraze e determinen. Bann madanm ki pa zis konplent me ki vin devan e ofer solisyon. Ki travay pour amelyor zot lavi personnel, ki elev standar zot lakour, ki edik zot zanfan, ki kontribye dan lakominote e ki ede agrandi nou lekonomi. Dan tou domenn, nou bann madanm i fer zot prezans konte.

“Ozordi plis ki zanmen, nou devret annan konfyans dan bann madanm pour batir sa meyer lavenir pour Sesel. Nou bezwen lanmen solid bann madanm pour sirmont bann defi modern ki sosyete pe fer fas avek. Mon napa okenn dout ki fanm Seselwa in pare pour kontiny semen ver plis progre ek devlopman.

“A lokazyon lazournen enternasyonal bann madanm, mon zwenn avek pep Seselwa pour remersye e selebre fanm Seselwa dan tou son diversite.

“Mon swet tou zenn fiy ek madanm Seselwa sikse e prosperite pour lavenir.”

 

Kominike sorti Biro Prezidan, State House

 

More news