Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz Lasosyasyon Madanm LDS alokazyon Lazournen Enternasyonal Madanm 2020 | 09 March 2020

‘Se bann madam ki leker en fanmir e osi lasosyete’

 

“Alokazyon lafet enternasyonal bann madanm ki nou’n selebre le 8 Mars, nou onor kontribisyon madanm Seselwa dan nou nasyon, zot lakonplisman me osi zot langazman pour lavenir.

Madanm dan nou pei in deza rekonnet zot drwa ek zot privilez pour pran zot plas dan tou sekter e lo tou nivo lavi nasyonal.

“Nou’n rekonnet ki se bann madam ki leker en fanmir e osi lasosyete. San en leker ki bat avek tou son lafors, ki an bonn sante e osi ranpli avek lanmour, lavi pa vibran.

“Se la sa letan kot nou bezwen rekonnet tou sa bann kalite ki nou aporte : lanmour san kondisyon pour nou lakour ek nou fanmir, kapabilite ek devosyon dan nou travay, valer ek direksyon dan lavi nasyonal.

“Deplizanpli, nou bann madanm pe fer konte zot prezans dan bann rol kle: dan servis piblik, konman sef bann lorganizasyon, dan biznes, konman politisyen ek profesyonnel dan tou sekter. Sak lenstans kot madanm i ranpli son rol ek sikse i en lenspirasyon pour tou nou bann zanfan, garson osi byen ki fiy, pour lavenir.

“Sa i tous tenm ki Nasyon Ini in swazir pour sa lokazyon pour sa lannen: ‘I Am Generation Equality’. Sa i aplik pour bann zenn madanm e i dir ki zot pe reklanmen e zot pou realiz egalite partou dan lemonn. Zot pe angaz zot pour asir drwa ek pozisyon bann madanm lo tou nivo.

“Madanm i deza lo fron batay, e nou plas nou premye dan lalit pour lazistis e drwa imen dan lasosyete. Nou rann omaz bann madanm ki’n viktim lenzistis dan nou pei e nou eksprim nou solidarite avek madanm partou dan lemonn, sirtou dan bann sosyete kot zot egalite pa pe ganny respekte e kot madanm i sibir en kantite diskriminasyon.

“Nou tou nou donn nou langazman pour fer ki madanm i reste sa larkansyel ki fer lemonn briye avek kouler viv, ki anmenn lespwar ek linite atraver liniver.

“Bann madanm, annou selebre dan lazwa, avek konnesans ki nou siport kanmarad e ki boner enn i boner nou tou.»

 

Desheila Bastienne

Tyermenn Lasosyasyon Madanm LDS

 

 

More news