Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz Lider ‘One Seychelles’ alokazyon Lazournen bann Madanm le 8 Mars | 09 March 2020

‘Nou bezen tande e ekout lavwa bann madanm’

 

“Menm si Nasyon Ini ti selman konmans komemor Lazournen Enternasyonal bann Madanm an 1975, sa komemorasyon ti’n konmanse depi an 1910 kan en konferans enternasyonal bann madam ti sizere ki toulezan sa dat i onor bann madam ki pe travay. Ozordi selebrasyon sa lazournen in pran en lot lanpler avek emansipasyon bann madam e zot partisipasyon aktiv dan tou laspe lavi lasosyete.

“Bann madanm i leker lafanmir e leker lasosyete. Se zot an premye ki annan sa rol e responsabilite pour anmenn lavi e pran swen avek lafanmir. Isi Sesel, parey dan en kantite pei, bann madanm i kontribye en kantite dan devlopman lekonomi ek lasosyete.

“Ozordi mon oule salye tou bann madam Seselwaz ki swa ou en manman, en zenn fiy oubyen en sitwayen trwazyenm-az e lo non One Seychelles e personnelman mon dir zot mersi! Mersi pour donn nou lavi, mersi pour bers nou, mersi pour sonny nou e fer nou grandi, mersi pour debout akote nou dan tou defi ek lazwa, mersi pour zot lafwa e sirtou mersi pour sa lanmour ki zot vid lo nou.

“Anmezir ki nou pe rekonnet progre e aplodi sikse ki bann madanm in fer, nou pa kapab osi pa regard enpe bann sitiasyon ki pe annan lenpakt negativ lo bann madanm dan nou sosyete.

“Letan nou dir bann madanm bonn fet, annou fer sir ki nou pe fer tou sa ki nou kapab pour asire ki bann madanm Sesel i ganny tou sa ki zot bezwen pour epanouir e pour delivre lo zot rol kle dan lasosyete. Annou fer sir ki nou pa fer diskriminasyon kont bann madanm ler zot vin rod en lanplwa e zot annan zanfan ki ankor tre zenn. Annou pa zis mazinen ki taler i ava mank travay akoz zanfan i malad e i bezwen reste avek dan lakour. Plito annou esey rod solisyon inovativ ki ava permet sa madanm pour travay e anmenmtan okip son zanfan.

“Annou pa esper soufrans en manman ki pe mars kaz-an-kaz, port-an-port avek son pake lo ledo, piti dan lebra, vin sitan for ki i deside anmenn tou son pake anba biro gouvernman avan nou leve pour asiste li avek en lozman.

“Annou montre nou bann madanm nou lapresiasyon tou dilon lannen e pa zis ozordi. Annou pa fors en madanm ki pe ganny abize pour reste dan sa menm landrwa kot i pe soufer akoz senpleman i napa en landrwa pour ale.

“I enportan ki nou ankouraz bann zenn madanm ek zenn fiy devlop zot karyer e rekonnet zot profesyonalizm. Ler nou kree proze avek bann zenn profesyonnel antet annou pa bliy sa bezwen spesifik pour bann zenn profesyonnel fiy ek madanm. Ler nou konstrir apartman pour zenn profesyonnel mazinen ki sa zenn madanm i kapab fek konmans son fanmir.. pa met pri lo en nivo sitan egzorbitan ki i zis kapab gete, bave e ale leker lour!

“Lazournen bann madam i osi demann nou pour regard enpe lasante mantal bann fanm dan nou sosyete. Souvannfwa se zot ki pe anmenn fardo lafanmir tousel e sa i met en kantite presyon. Letan nou war en madanm pe abiz lalkol ouswa drog pa riye e vwar li konman degoutan, plito rode kwa ki’n anmenn li ziska la e ki mannyer nou kapab ed li sorti dan labi sibstans.

“Fodre ki nou rekonnet valer ek sazes bann madanm e fer sir ki nou ekout zot kontribisyon dan bann gran desizyon ki konsern nou pei e ki pou annan en lenpakt lo zot avek zot fanmir.

“Nou salye bann madam ki’n travay dir e ariv dan bann pozisyon kle dan nou sosyete parey Madanm Sef Ziz, Madanm Onmboudsmenn e bann madanm minis ek manm Lasanble Nasyonal. Sa bann madanm i bezwen nou sipor e non pa ganny denigre parey in souvannfwa leka avek Madanm Twomey dan son rol konman Sef Ziz. Sa bann adversite initil e mal kalkile ki nou tant pour fer sa bann madanm pas atraver i malere akoz sitan kantite lezot madanm ek zenn fiy i vwar zot konman bann model ek senbol laspirasyon.

“Nou bezwen tande e ekout lavwa bann madanm.

“Ankor enn fwa mon swet tou madanm ek fiy Seselwaz en tre bonn fet.”

 

Alain St Ange

Lider ‘One Seychelles’

 

 

More news