Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Mesaz par Prezidan Danny Faure alokazyon Lazournen Enternasyonal Lafanmir le 15 Me 2020 | 15 May 2020

Mesaz par Prezidan Danny Faure alokazyon Lazournen Enternasyonal Lafanmir le 15 Me 2020

Prezidan Faure

‘Lafanmir i annan en gran rol pour zwe dan stabilite e boner nou sosyete’

 

“25-an pase, lemonn ti partisip dan en rankont mondyal kot bann deklarasyon senser ti ganny adopte pour anmenn plis legalite e plis lazistis sosyal dan lemonn, atraver ‘Beijing Declaration’ e ‘Copenhagen Declaration’. Pandan sa 25-an, Sesel in vwar en devlopman vreman remarkab dan son lekonomi e epanouisman son pep.

“Lafanmir i fondasyon nou sosyete. Nou pa kapab oubliy sa. An rezilta sa sitiasyon pandemi, nou’n realize ki lafanmir i annan en gran rol pour zwe dan stabilite e boner nou sosyete. E sa realizasyon pe fer nou reflesir lo bann mwayen pour nou ranforsi rol lafanmir.

“COVID-19 in fer nou sanz nou fason fer keksoz. Nou pe viv dan en nouvo realite kot nou bezwen kontinyen swiv gidans sorti kot Lotorite Lasante Piblik e kontinyen ranforsi bann pratik gard distans. Me mon konvenki ki bokou Seselwa in tir en leson pozitiv dan sa peryod, kot nou pli byen apresye valer lavi, valer lafanmir, valer lanmitye, valer vwazinaz e valer kominote. Pour bokou fanmir in anmenn zot pli pre ansanm, e mon ankouraz zot pour tenir sa laprosman vivan.

“Ozordi plis ki zanmen, nou bezwen annan plis konpasyon ek konprenezan. A tou pri, annou partaz sa lanmour dan nou leker pour nou pros ek nou prosen.

“Mon ankouraz tou minister, departman, lazans, sosyete sivil ek sekter prive pour kree bann partenarya avek fanmir pour nou asimil zot bann bezwen, swa konman endividi, swa konman fanmir antye. Mon demann nou tou pour annan plis solidarite anver kanmarad pour nou kapab ed bann ki pli dan bezwen, sirtou bann ki pli vilnerab.

“Mon remersye e salye tou endividi, e lorganizasyon ki pe travay dir pour byennet nou bann fanmir Seselwa e mon pas mon meyer swe a tou fanmir dan Sesel ozordi, alokazyon nou lazournen spesyal.”

 

Msye Danny Faure

Prezidan Larepiblik Sesel

 

 

 

 

 

 

 

More news