Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Education

Mesaz Minis Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen pour Lafet Zanfan, le 1er Zen 2020 | 01 June 2020

Mesaz Minis Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen pour Lafet Zanfan, le 1er Zen 2020

Minis Simeon

«Pran en pti letan pour mazin bann zanfan ek bann fanmir ki pe pas dan bann sitiasyon difisil»

 

«Alokazyon lafet zanfan sa lannen, mon swet tou zanfan en bon lafet. Sa lannen lafet zanfan pa pou parey labitid. Keksoz pa pou parey avan. Nou pe viv en nouvo realite. Parey zot konnen pour rezon pandemi COVID-19, nou tou nou pe bezwen travay e fonksyonn dan en nouvo fason. Nou bezwen mazin nouvo fason fer keksoz e nou bezwen readapte nou lavi dapre sitiasyon ki nou ladan konmela. Nou tou nou anvi reste an bonn sante e nou tou nou anvi ki nou pei i repran son normalite, me i enportan ki nou konpran ki sa pa pou posib osi lontan ki sa pandemi COVID-19 i ankor pe ravaz lemonn. I alor demann en zefor e konpreansyon tou dimoun enkli tou etidyan.

«Lo konmansman dezyenm trimes, zot in kapab temwanny en leksperyans inik dan zot lekol kot plizyer mezir sanniter ek sekirite pe ganny enplimante dan tou bann lekol dapre gidans departman lasante. Sa i demann plis zefor lo zot kote, plis disiplin, plis vizilans, plis responsabilite, plis respe ek tolerans. Tousala i bann valer ki zot bezwen pli konsyan dan zot lavi an se moman.

«Mon oule profit sa lokazyon pour remersye tou bann etidyan pour zot korperasyon ki pe vreman ede pour fasilit lenplimantasyon bann mezir dan zot lekol. Sa bann mezir pe ede pour gard nou tou sen e sof e osi anpes okenn lenfeksyon sa viris propaze dan nou lekol, dan nou lakour e dan nou kominote.

«Sa lannen lafet zanfan pe ganny fer dan en diferan fason. Pandan zot lazournen zot a ganny sans fer bann refleksyon lo ki mannyer COVID-19 pe enpakte lo zot ledikasyon, e ki zot fodre fer pour atrap bann letan perdi ler zot ti bezwen reste kot lakour. Mon envit zot tou pour reflesir lo lenpak COVID-19 lo lekonomi nou pti pei e ki mannyer zot, konman zanfan, zot kapab ede pour minimiz son lenpak lo zot lekol, lo zot fanmir e pei an zeneral. Sezi tou loportinite ki zot lekol i met a zot dispozisyon pour aprann plis, e sirtou, asire ki zot konportman i reste touzour pozitif. Zot kapab fer li pour en pli bon lavenir.

«Pran en pti letan pandan sa lazournen pour osi mazin bann zanfan ek bann fanmir atraver lemonn ki zot osi pe pas dan bann sitiasyon difisil, bann moman ranpli avek lenkyetid, lafreyer, sagren, fas a bann sitiasyon maladi, lanmor, lapovrete, soufrans okazyonnen par sa pandemi COVID-19. Ansanm atraver en panse, en lapriyer, en swe, montre zot lanmour, solidarite ek lespwar ki keksoz pou amelyore.

«Mon swete ki zot ava selebre sa lafet zanfan dan lape, lanmour ek linite.»

 

Jeanne Simeon

Minis pour Ledikasion ek Devlopman Resours Imen

More news