Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble Nasyonal i konmemor Lazournen Enternasyonal Parlmanter le 30 Zen | 01 July 2020

Lasanble Nasyonal ti yer zwenn avek bann Parlman dan lemonn pour selebre Lazournen Enternasyonal Parlmanter.

Avan ki i ti komans travay Lasanble yer, Spiker Nicholas Prea ti lir en mesaz lo lapar Parlman Sesel.

Son mesaz ti lir konm swivan:

«Ozordi Inter Parliamentary Union (IPU) i osi ferm selebrasyon ki’n mark 130-an son lanniverser, e sa dat i koensid avek 3enm Lazournen Parlmanter Enternasyonal alor i en lokazyon spesyal kot nou Lasanble, anmenmtan ki i pe selebre sa lazournen pour tou nou bann parlmanter, nou pe osi zwenn avek IPU pour ferm selebrasyon 130-an son legzistans.

«Lazournen Enternasyonal Parlmanter ti ganny etabli an 2018 atraver en rezolisyon Lasanble Zeneral Nasyon Ini. E de la nou Lasanble in toultan mark sa lokazyon avek swa en kominike oubyen en aktivite.

«Anvi nou sitiasyon aktyel e bann restriksyon ki an plas, nou Lasanble pa pe kapab fer gran selebrasyon pour konmemor sa lazournen me mon pou lir en mesaz ‘from’ the Chair :

« ‘Ozordi ler nou pe selebre sa lokazyon nou bezwen fer refleksyon lo nou demokrasi parlmanter espesyalman la kot dimoun atraver lemonn pe perdi konfyans dan bann lenstitisyon politik e demokrasi li menm pe ganny ‘challenge’ dan tou direksyon.

«Ozordi mon kapab dir ki nou demokrasi i byen vivan e pe kontinyen devlope. Me pour mentenir sa ‘trend’ nou parlman i bezwen sitye li dan en fason kot i reste for, transparan, ‘accountable’ e reprezantatif. E anmenmtan nou bezwen akey sanzman ki pou moderniz nou demokrasi.

«Sa 3enm lazournen parlmanter i osi tonb byen la ki nou pe reviz nou ‘Standing Orders’ e nou pe moderniz li. Sa ankor i montre nou ki nou parlman pe kontinyen devlope e rod fason pli meyer pour diriz nou travay.

«Sa lazournen i en moman kot nou fer refleksyon lo progre ki nou’n fer pandan sa dernyen 4-an e osi pandan sa dernyen 27-an nou Trwazyenm Repiblik. I enportan pour mazin kote nou’n sorti e kote ki nou anvi arive.

«Nou kapab dir fyerman ozordi ki nou’n fer progre dan plizyer domenn – swa nou menm konman bann reprezantan lepep oubyen nou lenstitisyon li menm atraver bann sanzman e inovasyon ki nou’n entrodwir pour ede ki manm i desarz zot responsabilite pli byen. 6enm Lasanble in enn ki’n kontinyelman evolye e nou kapab dir ki i pou mark listwar parlman dan nou pti pei.

«Nou kapab nou menm fer bann ‘self-assessments’ lo nou sikse me osi nou bann defi. Enn bann aspirasyon bann lorganizasyon
parlmanter ki reste en ‘challenge’ pour nou se enklizyon plis madanm e zenn parlmanter dan nou Lasanble. Nou konnen ki sa potansyel i egziste dan nou pei e la mon swete ki bann madanm e bann zenn i reponn sa lapel e zot vin devan pour osi fer zot kontribisyon dan devlopman nou pei.

«Lo kote administratif nou’n kontinyen fer sanzman pour entrodwir nouvo eleman e adapte ek nouvo teknolozi… e la mon fyer pour anonse ki byento nou pou ‘achieve’ en lot ‘milestone’. Sa pou ler nou pou ‘switch over’ antyerman ek nou bann ‘camera’ e nou departman IT pou pran kontrol total lo ‘filming’ e difizyon bann travay Lasanble Nasyonal.

«Sa i vedir ki SBC pou retir son 4 ‘camera’ ek son bann teknisyen dan ‘Chamber’ e tou keksoz pou ganny fer atraver nou bann prop enstalasyon. Sa in enn nou bann rev sa 6enm Lasanble ki byento pou vin en lot realite.

«La mon ankor lans lapel ek Komite Medya Lasanble, Komite Medya e IT sekretaryat pour rankontre pour zot kapab revizit sa protokol ki diriz fason ‘filming’ e ‘broadcasting’.

«Nou deza annan en ‘lagreman’ ki ti ganny fer en pe letan pase ki ankor valid me i kapab osi ganny amande pou reflekte sa lepok ki nou ladan ozordi.

«IPU i demande ki bann Parlman i selebre Lazournen Enternasyonal Parlmanter avek en aktivite e nou pou lye sa aktivite avek sa lokazyon ozordi.

«Alor mon ankouraz tou manm pour selebre zot Lazournen ozordi avek refleksyon lo lavenir nou Lasanble e nou pei. Annou kontinyen les nou motto ‘Linite dan Diversite’ gid nou kot malgre nou diferans nou kapab travay ansanm pour anmenn linite dan nou pti pei, Sesel.

«Bonn fet tou manm Onorab.»

 

Kontribye par Lasanble Nasyonal

 

 

 

 

More news