Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Mesaz par Minis Mitcy Larue alokazyon Lazournen Mondyal pour Popilasyon – le 11 zilyet 2020 | 11 July 2020

Mesaz par Minis Mitcy Larue alokazyon Lazournen Mondyal pour Popilasyon – le 11 zilyet 2020

Minis Mitcy Larue

«Nou bezwen fer atansyon ki tou nou bann progre pa ganny detri par pandemik COVID-19»

 

«Le 11 Zilyet tou le-z-an, nou selebre ‘Lazournen Mondyal pour Polilasyon’, sa dat i fer nou mazinen ki nou tou nou form parti sa lemonn.

«Isi Sesel, sif i montre ki nou popilasyon i pe grandi apepre zis 1% par lannen, e sa i fer nou en pep vilnerab.  

«Sa lannen nou selebre lazournen popilasyon dan milye en pandemik ki pe afekte lemonn an antye. COVID-19 in anmenn avek li en tanpet ki pe afekte tou kous lasosyete. I en kalamite ki limanite pa’n zanmen fer fas avek.

«I evidan ki nou pep ti’n resaman vwar en amelyorasyon fondamantal dan lavi mazorite dimoun, e Sesel ti pe kontinyen vwar en to eleve son devlopman imen. Me COVID-19 i montre nou ki i annan potansyel pour afekte sa bann sikse e afekte tou kous devlopman nou lasosyete enkli devlopman nou pep. I pe poz en lavenir sonm ki nou pou bezwen sirmonte.

«Pandan sa bann dernyen lannen, gouvernman in etabli bokou sipor pour amelyor lavi pep Seselwa. Atraver sa gran lenvestisman dan proteksyon sosyal nou pe kontinyen donn sipor pandan sa letan aktyel. Nou’n envestir dan sekter lasante, ledikasyon, bann lenstitisyon pour okip nou bann dimoun vilnerab tel ki dimoun aze ek bann avek dezabilite, bann lenstitisyon pour nou zanfan vilnerab e osi donn lavwa bann madanm e siport zot drwa. Dan en lot mo drwa tou dimoun i ganny valorize e nou annan menm drwa. Me nou bezwen fer atansyon ki tou nou bann progre pa ganny detri par sa pandemik.

«Dan sa moman ensertitid ekonomik ek menas pour lasante piblik, si mon annan en mesaz pour nou poplilasyon ozordi se pour demann nou tou pour aret en pti moman e pour nou fer en refleksyon ansanm.

«Ozordi nou tou nou kapab vwar sa nyaz nwanr ki pe kouver Sesel. I enportan ki nou fer en keksoz pour minimiz son lefe lo nou lavi si nou pran bann prekosyon neseser la konmela menm.

«La realite COVID-19 e zefor pour met sa pandemki anba kontrol in anmenn bokou lenpak lo nou lavi toulezour. Se pour sa ki mon enplor tou dimoun pour travers sa tanpet avek pozitivite e dan linite. Nou tou nou dan menm bato. Nou en pep rezilyan e nou bezwen rod fason ki mannyer nou kapab adapte avek sityasyon – ki kalite stil lavi nou bezwen adopte, depi ozordi. Nou bezwen fer en plan ki mannyer nou pou aziste ler i annan mwens reveni oubyen mwens komodite ki a nou laporte e ki mannyer nou aplik bann nouvo mezir lizyenn ki departman lasante i rekomande, e ki mannyer nou pou aziste pozitivman avek sa nouvo fason viv.  

Mon oule fer en lapel avek tou minister, departman, lazans, sosyete sivil e prive e tou fanmir Seselwa pour vin pli rezilyan, responsab e ini. Si Gouverner Labank Santral in koz lo nou rezerv pour 18 mwan – ansanm konman en popilasyon nou bezwen reflesir lo ki mannyer nou kapab fer sa rezerv al pli lwen ki 18 mwan. Nou tou nou bezwen fer sa sakrifis personnel pour nou prop byennet, byennet nou fanmir e nou sosyete.

«A lokazyon Lazournen Mondyal pour Popilasyon annou fer sa rezolisyon pour adopte nouvo fason fer, aziste kot i neseser akoz sa i sel fason pour nou prezerv sa ki nou annan. Konman en pep ki touzour annan sa lespri solidarite, mon annan lespwar ki tou kous nou popilasyon pou fer zot par ki nou reisi sorti dan sa sitiasyon difisil.

«Ansanm annou kontinyen sa bann refleksyon e pas en bon lazournen.»

 

Kominike lapres sorti kot Minister pour Zafer Lafanmir

More news