Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Mondyal pour Popilasyon – le 11 zilyet | 11 July 2020

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Mondyal pour Popilasyon – le 11 zilyet

Prezidan Faure

«Annou soutenir kanmarad ki alafen nou tou nou ava reisi dan sa batay kont sa pandemik»

 

«Sa lannen, a lokazyon Lazournen Mondyal pour Popilasyon nou mazin nou bann frer ek ser dan lemonn antye ki pe soufer avek sa pandemik ki’n afekte lemonn e tou kous sosyete.

«Sesel, parey tou lezot pei, pe fer fas avek COVID-19 ki en pli gran defi ki Sesel konman en pti pei leta zil in deza fer fas avek. Sa pandemik pe boulvers lavi tou pep Seselwa. I pe anmenn bokou defi sosyal e sistenm sosyal e lekonomi pe rankontre bokou defi.

«Me mon konvenki ki pep Seselwa i en nasyon rezilyan e a lokazyon lazournen popilasyon mon swe se ki nou kontinyen vwar solisyon parmi nou pep pour nou fer fas avek bann moman difisil ki nou pei pe fer fas avek e sa ki pe vini dan prosen lavenir.

«Dan sa lemonn kot standar lasante pe kontinyen desann e bokou pe fer fas avek bann mank akse avek bann servis debaz, mon oule remersi tou nou travayer lasante ki kontinyen travay pour mentenir standar lasante e fer sir ki tou leres servis lasante i kontinyen marse, tel ki swen lasante pour bann madanm ek zanfan. Mon oule remersye tou leres travayer an zeneral ki kontinyen travay e donn servis nou bann ser ek frer ki dan bezwen.

«Pep Seselwa annou soutenir kanmarad ki alafen nou tou nou ava reisi dan sa batay kont sa pandemik.»

 

Kominike lapres sorti kot Biro Prezidan

More news