Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Mesaz Prezidan Danny Faure alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Dimoun Aze le 1er Oktob | 01 October 2020

Mesaz Prezidan Danny Faure alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Dimoun Aze le 1er Oktob

Prezidan Faure

‘Annou pran byen swen avek nou bann dimoun aze’

 

«I enportan ki nou pran byen swen avek nou bann dimoun aze, ki zot ganny tou zot bann bezwen ek servis debaz, pour ki zot viv en lavi dan konfor e zouir zot bann lakonplisman ki zot in fer pour pei, pour zot kominote, e pour zot fanmir.»

Sa bann parol i sorti dan mesaz Prezidan Danny Faure alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Dimou Aze ki ganny selebre ozordi le Premye Oktob.

Teks entegral mesaz Prezidan Faure i lir koumsa :

«Ozordi i en zour spesyal kot nou isi Sesel e dan lemonn antye pe selebre lazournen pour enn bann group pli enportan: nou bann dimoun aze. Sa se en group ki’n travay avek kouraz, devouman ek determinasyon pour anmenn nou Sesel kot i ete ozordi.

«Pandan ki nou selebre sa lazournen, fodre nou pran kont bann difikilte ki nou bann dimoun aze i pas ladan ozordi, menm ki’n annan bokou devlopman dan pei. Zot pli vilnerab dan lasosyete, sirtou pandan sa pandemik Covid-19. I enportan ki nou pran byen swen avek nou bann dimoun aze, ki zot ganny tou zot bann bezwen ek servis debaz, pour ki zot viv en lavi dan konfor e zouir zot bann lakonplisman ki zot in fer pour pei, pour zot kominote, e pour zot fanmir. I enportan ki nou promouvwar zot byennet e fer sir ki zot pa ganny met alekar. Fodre ki nou annan bokou respe, pasyans, e sirtou lanmour pour nou bann dimoun aze.

«I sagrinan, me vre, ki dan nou sosyete, mon aprann avek diferan lazans ki i annan nou bann dimoun aze ki pas dan bann labi. Sa ki abiz nou bann dimoun aze pe detri fabrik nou sosyete e afeblir nou nasyon.

«Fodre ki nou pran kont ki se nou bann dimoun aze ki’n zwe en rol pour fer nou grandi, ki’n kontan nou, e menm sonny nou. Aprezan i nou tour pour rann zot sa servis e fer sir ki zot dan dibyen e promot zot byennet. Akoz se atraver zot ki nou la ozordi.

«Bann dimoun aze i annan bokou ki zot ankor kapab fer pou pei e pour zot fanmir, par egzanp donn bann bon konsey atraver zot bann leksperyans lavi. Alor i enportan ki nou ekout zot lavwa e respe zot.

«I enportan ki nou pa bliy zot lenportans ek zot valer, e sa i enn bann rezon ki sa lazournen enternasyonal pour bann dimoun aze i egziste. En lazournen pour nou selebre e remersye nou bann dimoun aze dan lasosyete.

«Pandan sa pandemik, i enportan ki nou donn bokou latansyon nou bann dimoun aze, menm si nou napa okenn lyen familyal.

«Nou bann dimoun aze dan lasosyete mon le swet zot bonn fet, e mersi pour tou sa ki zot in kontribye e fer pour nou pei Sesel.»

 

Danny Faure

Prezidan Larepiblik Sesel

More news