Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Health

Kovid-19 - Mezir prevantiv pandan sa moman eleksyon | 23 October 2020

Ki bann mezir prevantiv ki pou ede kas sa lasenn transmiyon ? I pa bann mezir ki nouvo me ki nou bezwen ranforsi en pe plis lo la pandan sa moman eleksyon.

 1. Primordyal se lizyenn lanmen: e dan sa konteks eleksyon nou pe sizer sanitizer:
 • Avan prosedir vote i konmanse dan larantre stasyon
 • Apre idantifikasyon kot voter pou bezwen retir son mask
 • E an sortan dan stasyon vote
 • I enportan pandan ki nou pe fer nou lizyenn lanmen ki tou parti nou lanmen i ganny kouver an servan tou bann letap neseser
 • Fer sir a tou moman pandan prosedir vote ki zot lanmen pa tous avek bann travayer dan stasyon ou menm ek bann sirfas ki pa neseser.

 

 1. Mask: i kapab en mask sifon oumenm medikal
 • I enportan ki lizyenn lanmen i ganny fer avan nou met nou mask e ler nou pou al retire
 • Met ou mask avan ou vin dan laliny vote – pli vo mye ler zot pe sorti dan lakour oubyen dan zot transpor personnel
 • Fer sir ki ou mask ler oun mete i kouver ou nennen, labous ek manton
 • Pa retir nou mask dan lafoul ouswa dan en landrwa kot nou pa pe kapab mentenir sa zistans fizik

Konportman dan en mask:

 • Ler nou met en mask nou bezwen annan en sans responsabilite. Fer li vin parti nou figir.
 • Pa tous devan nou mask, ki port lo nou figir akoz i ganny konsidere konman kontaminen oubyen sal. Ler nou pou retir nou mask pour fer idantifikasyon atrap nou mask par deryer zorey kot son lastik e fer lizyenn lanmen imedyatman apre.
 • Si i arive ki zot lanmen i aksidantelman tous devan zot mask sanitize deswit.
 • Si i arive osi ki sa mask i glise lo nou figir e nou bezwen aziste li, fer li par atrap sa lastik oubyen lakord. E apre sa sanitize nou lanmen. Me fer sir nou’n teste nou mask dan lakour avan, pour vwar si napa okenn defo avan nou met li lo nou figir e nou asire i pe donn nou sa proteksyon ki neseser.
 • Pa bezwen met en mask ki mouye, ki sal, ki pa’n lave ou ki osi vizibleman sal.
 • Pa partaz nou mask, i sipoze personnel akoz sa i en lot fason pour transmet lenfeksyon avek en lot dimoun menm si nou sorti dan menm fanmiy. Tou dimoun i bezwen annan sakenn pour li.
 • Mask pa sipoze ganny mete anba manton, lo latet, anba likou, anpandan par enkote zorey e anba nennen akoz mazinen ler nou met en mask nou bezwen met li pour dirasyon sa prosesis vote ziska ler i fini oubyen ler nou’n ariv lakaz or dan nou transpor personnel.
 • E si i annan en dimoun ki enfekte e li osi i pa’n met byen son mask e napa zistans zot tou, zot sans pour ganny ekspoze i ogmante a sa moman.
 • Adisyonnelman, i pa neseser pour fer desann nou mask pour koze oubyen adres en dimoun akoz nou pe ogmant nou risk osi a sa pwen.

 

 1. Gard zistans fizik:
 • Nou pe ankouraze ki tou voter i mentenir zistans ki’n ganny demarke oubyen ganny demontre ler nou dan laliny e menm anndan dan stasyon vote
 • Pa donn box, ponnyennmen etc..pandan ki zot dan laliny
 • Pa anmenn zanfan, oubyen lezot endividi ki pa kalifye pour vote ek zot ler zot al vote, pour redwir lakantite dimoun kot stasyon vote
 • Vin vote boner ou menm dan bann off-peak hours (milye bomaten ou lazournen)
 • Pa groupe andeor stasyon apre ki ou’n fini vote.

 

 1. Lizyenn respiratwar:
 • Kouver ou latou oubyen eternman an servan en tissue oubyen anndan ou koud me fer li an en direksyon atraver ek sa dimoun ki obor ou.
 • E si zot annan zot sanitizer avek zot a sa moman, i pliferab ki zot fer zot lizyenn lanmen deswit.
 • Menm si nou dan en mask i enportan pour pran sa prekosyon akoz nou’n obzerve pandan sa kantite letan ki dimoun pe met mask zot touzour pa pe met li parey in ganny demonstre oubyen enstrir.

 

 1. Dernyen se lizyenn lanvironnman:
 • Parey zot pou obzerve pandan sa prosesis vote sa i en lot mezir prevantiv ki pe ganny arrive dan bann stasyon vote.
 • E a en serten moman lo bann sirfas dan lanvironnman e menm bann lobze ki pe ganny frekaman touse oubyen servi, pe frekaman ganny dezenfekte.

 

Konklizyon:

 • Menm si nou met en mask nou bezwen met an pratik bann prekosyon standar a tou moman. Akoz mask lo li tousel pa sifizan pour donn ou sa proteksyon 100%.
 • Swiv tou bann mezir ek lenstriksyon prevantiv ki a protez zot e redwir risk transmisyon dan lapopilasyon.
 • Sa bann mezir i senp, efikas e pa nouvo. Me, i demann ranforsi, reste konsistan e pran zot responsabilite
 • E osi reste vizilan.

 

Kontribye par Miss Rita Jean, departman Lasante Piblik

More news