Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Minis lagrikiltir i klarifye komosyon kot labatwar le 2 Novanm | 11 November 2020

Lazans Lagrikiltir pa ti dwa lakonpannyen Ferox pour loperasyon labatwar letan sa problenm ti leve avek bann prodikter zannimo le 2 Novanm me plito ti en mank kominikasyon ant operater ek son bann kliyan ensi ki operater avek Lazans Lagrikiltir, Minis Flavien Joubert in eksplike letan i ti pe reponn en kestyon irzan lo sa size dan Lasanble yer bomaten.

Minis Joubert i dir ki dapre rikord ki zot annan, Ferox ti’n ganny peye tou le mwan e Lazans Lagrikiltir ti’n fini pey li en sonm 2.3 milyon roupi depi konmansman lannen e dernyen peyman ti’n ganny fer le 20 Oktob.

Me Minis Joubert i dir ki ti annan kantmenm lezot peyman pour bann lezot servis parey pour manze zannimo ek hatchery ki pa ti ankor ganny peye e son minister pe fer le neseser pour rektifye sa osito posib.

Ti manm elekte pour Grand Anse Mahé, Waven William, ki ti’n demann sa kestyon Minis pour Lagrikiltir, Sanzman Klima ek Lanvironnman.

Msye William ti anvi en leksplikasyon lo sa size prodikter lavyann e lakonpannyen Ferox ki administre labatwar Le Rocher e bann problenm ki ti leve.

Minis Joubert in dir avek Lasanble ki Ferox i en lakonpannyen prive ki pe zer labatwar Le Rocher depi 2012 e sa labatwar i annan en kapasite pour touy anviron 60 koson par zour e bann kliyan ki enkli bouse ek lezot prodikter zot bezwen boukte pour kapab fer touy zot zannimo.

Sa i akoz i annan zour spesifik ki bann zannimo ki enkli poul ek koson i ganny touye.

Minis Joubert ti fer resorti ki ozordi i kout labatwar 500 roupi pour touy en koson e ladan 200 roupi i ganny peye par kliyan e 300 roupi i ganny sibvansyonnen par Livestock Trust Fund. Sa loperater labatwar i reklanm sa sibvansyon 300 roupi avek Lazans Lagrikiltir lo en baz regilye. Le 27 Oktob Ferox ti enform son bann kliyan dan en let ki aparti le 1er Novanm 2020 pou annan en sanzman dan fason ki sa bann kliyan i pey kou labatwar.

Dapre sa let bann kliyan pou bezwen pey 500 roupi pour sak zannimo letan zot met lapwentman pour touy zot koson.

Dapre management Ferox enn bann rezon akoz zot in met sa mezir anplas i akoz plizyer kliyan pa respekte zot lapwentman e a plizyer repriz zot pa vini e sa in fer ki lakonpannyen in fer bann depans initil.

Le 2 Novanm, premye zour ki sa mezir ti vin anfors, sa zour Ferox ti annan komann pour touy 45 koson sorti kot bann prodikter ki ti’n deza pey zot 500 roupi e rezerv zot plas pour sa zour. Sa bann zannimo ti ganny touye sa zour. Me dapre Ferox ti annan en group kliyan ki ti’n vin kot labatwar san ki zot ti’n fer okenn rezervasyon e okenn peyman pour touy zot koson e sa ti kre sa komosyon parey piblik ti vwar dan nouvel.

Minis Joubert i dir bann prodikter ti’n fini ganny enformen atraver sa let ki management labatwar ti’n anvoy kot zot. I ti fer resorti ki bann kliyan ki zot zannimo ti ganny touye sa zour ti’n fini pran kont sa nouvo mezir sorti kot Ferox. Minis Joubert ti osi enform Lasanble ki napa sanzman dan pri pour touy koson kot labatwar. I dir ki avek sa nouvo formil sa kliyan i pey sa sonm antye e apre i al reklanm sa diferans 300 roupi avek Lazans Lagrikiltir.

Minis Joubert i dir son minister i an diskisyon avek Ferox avek bi adres bann defayans ki’n leve e osi pour amelyor relasyon avek bann kliyan ki enkli bouse e bann prodikter.

«Nou rekonnet ki sa bann retar dan peyman pour bann lezot servis in kapab enfliyans management labatwar pour pran sa desizyon,» Minis Joubert in dir. Me in osi dir zot in fini zwenn avek management Ferox e asir zot ki tou pe ganny fer pour rektifye bann problenm kominikasyon.

Minis Joubert i dir ki dan kour term son minister in fini zwenn ek Ferox pour diskit bann retar peyman, amelyor prosedir e donn bann kliyan lenformasyon kler lo fason servis labatwar i fonksyonnen.

Dan mwayen term ek lon term Minis Joubert i dir son minister i bezwen adres sa size kapasite labatwar pour satisfer bezwen tou prodikter lavyann. I’n fer resorti ki in fini demann departman lagrikiltir pour fer en revi bann bezwen pour labatwar dan pei, pour tou bann kalite lavyann ki prodwi lo Mahé, Praslin ek La Digue.

«Sa i enportan akoz i deza annan labatwar prive e mon’n ganny lendikasyon ki i annan ankor lentere pour etabli lezot labatwar. Apre sa letap nou ava kapab met en propozisyon avek gouvernman lo bann lenvestisman priyorite pour labatwar,» Minis Joubert in dir.

I’n azoute ki sa revi pou finanse atraver Livestock Trust Fund e i ekspekte konplete ver lafen sa lannen.  

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

More news