Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Miss Kiara: Best New Female Artist 2018 | 11 July 2019

Miss Kiara: Best New Female Artist 2018

Miss Kiara

‘I pa neseser ki ou popiler pour ou ganny remarke’

 

Sa semenn, zournal Seychelles NATION i anmenn ou en pti profil lo Shannon Chetty, mye koni konman Miss Kiara.

Miss Kiara i en zenn artis tre talante ki’n resaman fer son gran debi lo lasenn lanmizik atraver son kolaborasyon avek artis tre renonmen, Mellow, lo son dernyen albonm ‘Tanperatir’. Pli boner sa lannen, Miss Kiara ti resevwar award Best New Female Artist 2018 dan premye edisyon Takamaka Bay Music Awards.Miss Kiara in osi ganny byen apresye pour son sanson solo ‘Ki mon pou fer’, ki baze lo en relasyon ant en manman ek son zanfan e desizyon sa manman pour separe avek papa sa zanfan.

«Mon trouve ki lanmizik ki nou pe prodwir lokalman pa neseserman baze lo lavi toulezour e pa tous bann problenm ki nou sosyete pe fer fas avek. Sa sanson ‘Ki mon pou fer’ i baze lo en manman ki pe reste dan en sitiasyon difisil me sa desizyon ki i annan pour pran i osi difisil. Eski i pou kit sa relasyon ou eski sa pou annan en lefe advers lo son zanfan?» .

«Par ekout en sanson ou kapab relye avek santiman sa santer e ou menm kapab par sa sanson petet, konpran ou prop santiman ek lemosyon. Sa laliny ki mon pran ler mon ekrir mon lanmizik akoz i en fason pour reasir en dimoun ki i annan lezot ankor ki dan menm sitiasyon ki ou ki konpran san bann lemosyon ki ou pe santi konman en endividi,» Miss Kiara i dir.

An parlan lo kwa ki enspir li pour ekrir e kre lanmizik, Miss Kiara i note ki in devlop en lanmour pour lanmizik depi 8-an pase e pandan sa bann lannen, i pe travay dir pour devlop son talan ek abilite mizikal e osi pour dekouver son prop lavwa dan lanmizik.

Lot keksoz ki motiv Miss Kiara dan lanmizik se sa sans ki i gannyen pour promot bann lezot zenn kreativ e artis.

«Pour mon bann video clip mon kontan envit bann zenn, ki swa bann danser, lezot santer e bann ki annan en talan pour demontre sa talan. I annan en ta keksoz ki bann zenn pe fer ki pozitiv me petet zot pa ganny akse avek bann platform atraver ki zot kapab promouvwar zot travay. I enportan ki nou ranforsi ki i pa neseser ki ou popiler pour ou ganny remarke e pour nou kontinyen pous nou bann zenn pour zot eksprim zot lekor ki swa atraver lar ou sport, ou bann keksoz pozitiv ki pou benefisye zot,» i ti azoute.

Pour bann travay lefitir, Miss Kiara i dir ki i ti a voudre eksplor bann diferan zanr lanmizik. Aktyelman i pe travay lo en proze dan en stil storytelling an servan lanmizik ek son me i ti ezite pour devwal tro bokou e promet ki i eksitan pour lodyans.

Bann nide kreativ Miss Kiara i ganny realize par prodikter Giorgio Bello ki fer laranzman lanmizik, rikord sanson e mix bann son.

“Mon zis bezwen dir li ki mon anvi e i kapab konpran ki ou anvi eksprimen alors nou travay byen ansanm. Mon krwar ki i enportan pour nou osi rekonnet nou bann prodikter akoz zot osi zot annan en rol enportan pour zwe,» i ti dir.

Miss Kiara i osi annan vizyon pour lans en albonm dan lefitir e i promet ki sa proze pou enn ki pou eksitan pour lodyans lokal osi byen ki lo en splander enternasyonnal.

« Mon napa en bi pour fer larzan ou fer en karyer avek lanmizik akoz mon santi ki sa i en talan ki Bondye in donn mwan e alors mon kapab servi sa pour tous sa ki otour mwan e osi pour eksprim mon lekor. Mon konnen ki ler mon albonm i pare, i pou enn ki zoli e ki bokou dimoun pou apresye parey sa sanson ‘Ki mon pou fer’ akoz ankor mon lanfaz i lo fer mon travay enn ki zot kapab relye avek,» i ti konklir.

Pli gro fans Miss Kiara i son manman e son pti ser Kim ki aze selman 6-an.Dapre li, toulede endividi i ankouraz li pour kontinyen pouse avek son lanmizik e ankouraz li dan son parkour.

«Mon manman mon krwar i enn mon pli gro fanatik osi byen ki mon pti ser ki souvannfwa nou sante ansanm kot lakour. Mon anvi eksprim mon lapresyasyon pour zot e pour tou sa sipor ki zot in donn mwan pandan tou sa letan e mon konnen ki mon pou fer zot pli fyer ankor,» Miss Kiara ti azoute.

 

Laura Pillay

More news