Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Mesaz Minis Larue alokazyon Lazournen Enternasyonal bann dimoun avek dezabilite | 12 July 2019

Mesaz Minis Larue alokazyon Lazournen Enternasyonal bann dimoun avek dezabilite

Minis Larue

‘Fer sa pa pozitiv pour devlop zot vre potansyel’

 

“Pour tou nou zanfan, zenn ek adilt ki pe viv avek dezabilite mon anvi swet zot en bon lazournen, e mon swe se ki zot vreman sezi tou loportinite e fer sa pa pozitiv avek led zot fanmiy pour devlop zot vre potansyel pour en meyer lavenir.”

Sa i sorti dan mesaz Minis responsab Lafanmir, Madanm Mitcy Larue, alokazyon Lazournen Enternasyonal bann dimoun avek dezabilite.

Teks entegral mesaz Minis Larue i lir koumsa:

“Le 12 Zilyet i sa zour ki Sesel i dedye pour selebre avek nou bann sitwayen, zanfan, zenn e adilt ki annan serten dezabilite. Pour nou i en lazournen kot nou mazin zot tou e kot gouvernman i promouvar tou bann aki, devlopman e sikse ki nou group spesyal i reprezante pour nou.

“I sa lazournen ki ansanm avek Lasosiasyon bann dimoun ki pe viv avek dezabilite e tou bann lezot akter, nou zwenn pour sansibiliz popilasyon lo nesesite pour adopte en model pli enkliziv kot i konsern dimoun avek dezabilite anprenan kont ki zot annan menm drwa ki nou tou.

“I annan bokou devlopman ki pe arive dan domenn dezabilite dan Sesel. Plan Stratezik pour Konsey Dimoun avek Dezabilite in fek ganny aprouve dan lekel gran laliny se fasilit kreasyon bann kondisyon kot dimoun avek dezabilite i ava kapab epanouir plis ankor.

“La nou pe prensipalman koz lo kas bann baryer ki egziste dan zot lavi, e met a zot disponibilite bann fasilite tel ki ledikasyon enkliziv, loportinite lanplwa, lasistans avek en carer, Fon Dezabilite ek Children’s Special Fund dan lekel lasistans i kapab ganny ofer, zis pour nonm enn de.

“Atraver Minister Lafanmir nou pou kontinyen pouse pour ki sa rev i dan lalwa Planning ki pe ganny fer a se moman i vreman pran kont bezwen bann dimoun avek dezabilite, pour asire ki bann batiman piblik ki pou ganny konstrir alavenir pou pli aksesib. Sa pou osi aplik pour okenn lezot lenfrastriktir piblik.

“Promouwar byennet bann dimoun avek dezabilite i en aksyon kolektiv; sakenn denou i annan en rol pour zwe pour ki dimoun ki pe viv avek dezabilite dan Sesel i a kapab vreman epanouir; pour bann paran ki zot zanfan i annan en dezabilite mon mesaz pour sa zour i kler; pour zot ki pe vreman promouvwar byennet zot zanfan par asire ki zot annan akse avek tou loportinite ki disponib ozordi, mon le dir zot kontinyen, e gouvernman li osi pou kontinyen fer son mye pour amelyor bann servis e kre ankor plis loportinite.

“Parkont, pour bann paran ouswa gardyen ki pa pe fer li, mon swe se ki pour sa zour zot vreman met byennet zot zanfan aker e mazin son lavenir.

“Pour tou bann aksyonner dan domenn dezabilite, mon pran sa lokazyon pour dir zot mersi pour tou zot zefor. Bokou zot pe travay lo en baz volonter e san zot, nou pa ti pou kot nou ete ozordi.

“A sa pwen mon ti a voudre ki nou tou nou double nou zefor, kot nou tou ansanm nou travay avek en menm vizyon.

“Pour manm piblik an zeneral parey in ganny dir avan, zot osi zot annan en rol enportan pour zwe, pour vreman promouwar drwa bann dimoun avek dezabilite, e pour kree en sosyete kot labi ek diskriminasyon anver bann dimoun avek dezabilite i a vin en keksoz lepase.

“Pour tou nou zanfan, zenn ek adilt ki pe viv avek dezabilite mon anvi swet zot en bon lazournen, e mon swe se ki zot vreman sezi tou loportinite e fer sa pa pozitiv avek led zot fanmiy pour devlop zot vre potansyel pour en meyer lavenir.

“Mersi.”

More news