Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Sekreter Zeneral Federasyon Bann Linyon Travayer Sesel, Msye Antoine Robinson, i donn son lopinyon lo diskour Leta Lanasyon | 26 January 2021

«Pa pini bann ki merite e bezwen ganny asiste»

 

«Fodre nou pa oubliye ki FA4JR ti ganny entrodwir konman enn sa bann mezir irzan pour fer fas a sa kriz lasante, ekonomik e sosyal anmennen par sa pandemik Covid-19. Sa pandemik in osi anmenn en kriz pour bann biznes dan bann sekter tourizm e marse lanplwa atraver pei. Sa bann mezir irzan ki lasante i bezwen met anplis pour anpes propagasyon Covid-19 pe osi afekte serten biznes ek lanplwa zot bann travayer.

«FA4JR in depi son lentrodiksyon an Avril 2020 pe siport dan en fason tre pozitiv e soulaz soufrans bokou nou bann travayer ek zot fanmir ek bann biznes e osi bann self-employed ziska ozordi Zanvye 2021. Fodre nou pa oubliye ki SETS osi ki ti ganny formen pour siport bann travayer Seselwa ki pe perdi zot lanplwa pandan sa kriz e zot pe osi ziska ozordi benefisye lasistans finansyel anba FA4JR.

«Sa sipor finansyel ki sa bann travayer pe kontinyen gannyen pour kouver zot saler de baz in kre en latmosfer tre favorab e stab pour ki sa bann travyer i kontinyen fer de bout zwenn e siport zot bann depans lavi toulezour pour zot fanmir kot lakour.

«Se pour sa rezon ki Federasyon Bann Linyon Travayer Sesel pe eksprim son gran konsern lo lanons ki’n ganny fer pour aboli FA4JR apartir le 1 Avril 2021.

«Konsern Federasyon Bann Linyon Travayer i baze premyerman lo lefe ki napa okenn amelyorasyon dan sitiasyon bann biznes ek lanplwa dan sekter tourizm ziska ozordi, sirtou la ki dan bann pei kot nou bann touris i sorti sitiasyon in vin pli grav ankor, alors sa i vedir ki nou bann biznes ki direkteman e endirekteman depan lo tourizm pou kontinyen reste vid pour ankor enpe letan. Travayer dan sa bann letablisman pou kontinyen definitivman perdi zot lanplwa e pou napa en saler pour zot viv.

«Anprenan kont ki sa sitiasyon kriz lasante, ekonomik e lanplwa pe persiste e agrave, Federasyon Bann Linyon Travayer pe enplor avek gouvernman pour dan en fason irzan angaze pour fer plis konsiltasyon efektif avek travayer ek bann biznes e tou dimoun konsernen lo sa size abolisyon FA4J. Sa se akoz i pou anmenn en konsekans tre tre grav pour nou tou, espesyalman bann biznes, bann travayer ek zot fanmir e atraver pei. Fodre gouvernman i fer bann dyalog pour nobou ganny tou bann lenformasyon ek statistik neseser e kredib pour nobou pran bann desizyon ki favorab e gannyan, gannyan pour tou dimon. Wi nou bezwen koup tou bann labi kot i annan me pa pini bann ki merite e bezwen ganny asiste.

«Federasyon Bann Linyon Travayer i siport lapel Prezidan (Wavel Ramkalawan) pour ki priorite pour travay i vin pour Seselwa avan tou. Lo sa size latitid travayer pour asekpte bann loportinite lanplwa ki a zot dispozisyon ozordi e osi latitid bann anplwayer anver travayer Seselwa fodre i sanze imedyatman. Anplwayer fodre met anplas bann kondisyon travay pli favorab pour enteres plis nou bann travayer Seselwa pour travay pour nou nobou ranplas bann travayer etranze kot i posib e bann travayer Seselwa fodre travay pli konsyansyezman e anmenn plis prodiktivite dan tou travay ki zot pe fer. Plis dyalog, konsiltasyon e diskisyon i devret osi ganny fer lo sa bann size tre enportan.

«Lo kestyon restriktirasyon ki gouvernman pe propoze e ki pe anmenn bokou lensertitid ek lenkyetid parmi bann travayer ek zot fanmir, nou pe demande ki gouvernman i fer en letid tre serye e konpreansiv e bann konsiltasyon neseser avan ki sa bann desizyon mazer i ganny pran. Redeplwayman e re-skilling sa bann travayer i bezwen vin priorite nimero 1 pour ki tou nou bann travayer pa vwar zot dizour o landmen san en lanplwa pandan sa moman kritik e pa kapab viv dan dignite avek zot fanmir.

«Federasyon Bann Linyon Travayer i felisit tou bann dimoun ki pe respekte bann gidans lasante e i demann tou travayer e tou bann dimoun pour kontinyen met zot mask, pa regroupe, gard distans e lav e dezenfekte zot lanmen pli souvan.

«SOLIDARITE POUR TOUZOUR.

«Ki Bondye i kontinyen beni nou tou.»

 

 

 

 

 

More news