Lafarge i ogmant son kapasite stokaz siman

Lakonpannyen ki vann siman ‘Lafarge’ e ki baze lo Nouvo Por, in ogmant son kapasite stokaz siman par preski lanmwatye. Sa in vin atraver en katryenm saylo ki sa lakonpannyen fek enstale. Sa saylo... Read More

Comments (0)

Editors Choice

FOCUS

National Day Address by President James Alix Michel, 18th June 2014

Full Article / Lire / Lir Lartik