Travay pe deroule pour fouy e deblok lanmar Anse Royale


11-September-2018

 

Travay in konmanse depi lafen mwan pase pour fouye, debloke e retir bann plant anvaisan, gravye ek lezot sediman dan lanmar Anse Royale avek bi anpes linondasyon dan plato letan gro lapli.

 

Sa travay i ekspekte ale ziska premye semenn Novanm.

 

Sa lanmar i pas deryer lekol primer ek segonder Anse Royale, desann Sweet Escott  vizavi simityer, desann obor bann laferm e anba pon obor landfill e al desarz dan  lanbousir obor bazar.

 

Sa lanmar i osi kontinyen e travers kot laplenn deryer Liniversite Sesel, anba pon ki mont Mont Plaisir e travers obor bann lakaz Vilaz Banbou.

 

Avek gro lapli ki’n annan dan bann lannen ki’n pase, letan sa lanmar i plen in fer bokou linondasyon dan plato Anse Royale kot bann laferm i soufer bokou e perdi bokou zot bann viv ki noye anba delo pour plizyer zour.

 

Travay ki pe antreprann par Proze Adaptasyon Lekosistenm ek Sanzman Klima dan Sesel (EBA) ki finanse par Fon Adaptasyon anba Progranm Devlopman Nasyon Zini (UNDP) pe fouy sa lanmar Sweet Escott an kitan simityer ziska dan zanmerant  landfill.

 

Travay parey pe osi fer obor laplenn par deryer Liniversite Sesel.

 

Responsab proze EBA kot UNDP, idrolog Johann Mendez, i dir ki zot in profit letan sek ki pli bon pour fer sa bann travay fouye e retir tou sa bann sediman e bokou pye dibwa ki’n anvai e bous sa lanmar.

 

Msye Mendez i dir ki apre bokou lannen ki travay mazer pa’n fer pour deblok sa  lanmar, i annan bokou sediman ek lezot debri ki’n akimile e fer sirkilasyon delo difisil.

 

“Larivyer ek lanmar i trenn bokou keksoz e tousala i ede pour fer bann blokaz,” Msye Mendez i dir.

 

Me i osi fer resorti ki sa bann sediman ki’n akimile pandan plizyer lannen i osi tre fertil ki fer bokou pye dibwa ek lalyann anvaisan in pouse e pe blok sirkilasyon delo ki ede fer linondasyon ler gro lapli i tonbe.

 

Msye Mendez i dir ki sa travay pour deblok sa lanmar ava redwir linondasyon e bann  fermye ava ganny pli byen proteze kont gro lapli ki ava an retour protez e ogmant prodiksyon dan peryod gro lapli.

 

Vi ki sa bann later ki pe tire dan lanmar i fertile e organic, Msye Mendez i dir zot pe distribye avek fermye pour servi.

 

Msye Mendez i dir travay fouy lanmar pou osi fer North East Point kot laba osi linondasyon i kouver semen e fer lerozyon lakot letan gro lapli i tonbe.   

 

 

 

 

 

Print