Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Archive -Seychelles

Lekipaz Marie-Laure i retourn Mahé sen e sof |01 July 2015Lekipaz bato lapes Marie-Laure in retourn Mahé sen e sof apre ki zot ti’n drive pandan pre en mwan lo lanmer.

Zot ti ariv kot baz Gard Lakot tar yer apremidi apre ki bato patrol Etoile ti’n al sers zot, a en zistans apepre 36 mil avek zil Fregate. Serten manm zot fanmiy ti la pour akey zot.

Nou a rapel ki sa bato lapes 40 pye longer avek kat zonm abor – patron bato Stephen Barbier e son trwa peser Marco Lalande, Jurian François e Jean-Pierre René -- ti’n raporte manke apre ki i ti’n al lapes le 3 Zen e i pa ti’n antre apre 10 zour parey ti’n prevwar.

Dapre patron Stephen Barbier, zot ti pe lapes a en zistans plis ki 63 mil Was Nor Was avek Mahé letan bato ti devlop problenm masin.

I azoute ki a sa menm moman, sistenm kominikasyon VMS (Vessels Monitoring Systems) pa ti pe marse e donk zot pa ti kapab ganny kontak avek Mahé.

Vi ki letan ti move e divan ti for sa letan, kouran ti trenn zot ziska andeor Zon Ekonomik Eksklisiv Sesel.

Dapre lezot manm lekipaz, leksperyans zot patron in kontribye bokou pour zot kapab retourn Mahé. Zot rakonte ki apre ki lavwal bato ti’n desire, zot in servi apepre 150 goni pour zot kapab koud en lot lavwal avek.

Zot azoute ki zot ti anmar barik vid avek bato e patron ti reisi pozisyonn li dan en fason apropriye pour ki kouran i trenn zot dan direksyon Mahé. Zot in osi azoute ki pour zot sirviv apre ki zot manze ti’n fini, zot ti manz pwason sale e anmas delo lapli pour zot bwar.

Sa kat peser in osi deklare ki zot ti’n kapab ganny sove pli boner par de bato ki ti pas obor zot. Enn pa ti reponn letan patron ti koz avek li, tandis ki lot ti koz an Angle e dir zot espere, me i ti kontiny son larout. Patron i dir ki in idantifye sa bato konman en kargo ki apel Wallinus Wilhemsen.

I pa fer premye fwa ki patron Stephen Barbier i retrouv li dan difikilte lo lanmer. An 2010 letan i ti patron lo bato Faith, i ti reste en pe letan dan lanmen pirat avan ki Gard Lakot ti al sekour li ek son lekipaz. Apre zot larive yer, tou le kat peser in dir ki zot pou retourn lo lanmer de ki zot bato i fini repare.

Dapre propriyeter Marie-Laure Msye Danny Loiseau, en lot son bato – Venus – in al trenn Marie-Laure e zot ti sipoze ariv Mahé dan lannwit yer.

Gard Lakot i antretan pe kontinyen rod en lot bato lapes ki apel Haifa Junior ki ti raporte perdi apepre menm letan avek Marie-Laure.

 

 

 

» Back to Archive