Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Archive -President Michel

Prezidan Michel i anons eleksyon prezidansyel |02 October 2015

Prezidan James Michel in deklar son lentansyon pour fer eleksyon prezidansyel.

Sa i an konformeman avek lartik 52A (2) Konstitisyon Larepiblik Sesel.

Proklanmasyon eleksyon dan Gazet pou ganny pibliye ozordi le 2 Oktob.

Anseki konsern dat eleksyon, sa i ava ganny deside par Komisyon Elektoral.

Prezidan ti fer sa lanons yer swar lo televizyon nasyonal SBC.

Nou prezant zot lanons an antye ki Prezidan ti fer:

 

Pep Seselwa,

 

Pandan sa dernyen 11-an, nou’n travay dir ansanm pour anmenn nou Sesel kot i ete ozordi. Nou latas pa ti fasil. Nou’n pas atraver serten moman tre difisil. Me nou’n persevere. Nou’n pran bann desizyon kouraze ki’n permet nou sirmont serten sitiasyon ekstrememan kritik. I’n ede ki pandan tou sa letan, nou’n reste ini e solider. Ansanm, nou’n antreprann latas pour batir Nouvo Sesel.

Nou’n reisi. Nou’n fer bokou progre. Sorti dan en sitiasyon “napa”, ozordi napa nanryen ki manke Sesel. Nou’n reform nou sistenm kouvertir sosyal pour ranforsi son lefikasite. E reform pou kontinyen. Reform i aplik osi pour Lasante ek Ledikasyon. Nou’n konstri plis lakaz. Nou’n kree plis lanplwa. Nou’n kree plis pti biznes e met a-dispozisyon bann pti antreprener Seselwa plis kredi. Nou rezerv deviz in ogmante sorti 23 milyon dolar Ameriken pour vin plis ki 500 milyon dolar. Sorti dan kategori en pei a reveni entermedyer, nou’n vin en pei a o-reveni. Anmenmtan, nou’n ranforsi nou bann lenstitisyon etatik. Nou’n ranforsi nou demokrasi, reform nou lalwa kot ti neseser. E sa in permet lepep pran en par pli aktif dan lavi politik ek sosyo-ekonomik nou pei. 

Wi, nou’n fer bokou progre. Nou’n transform nou pei. E tousala – i konpri reform ki nou’n antreprann – i reprezant en letap desizif dan listwar modern Sesel. Me listwar pa aret la. Moman in arive a-prezan pour nou antreprann en lot letap, ankor pli dinamik, dan listwar nou pei.

Mwan, koman Prezidan tou Seselwa, mon’n toultan met lavenir, progre ek lentere Sesel andeor tou konsiderasyon politik. E andeor lentere mon prop parti politik. Mon’n toultan travay pour tou Seselwa. E mon pou kontinyen travay pour tou Seselwa. Konfyans ki lepep in fer mwan depi ler mon’n asim mon latas in ranforsi mon konviksyon dan sa demars. Konfyans ki zot in fer mwan a de repriz konsekitiv i en temwanyaz vibran zot volonte pour rezet divizyon e kontinyen lo larout progre dan en klima lape, sekirite ek linite nasyonal.

Me ki nou pe vwar ozordi? Nou pe fer fas avek diferan propozisyon – souvannfwa kontradiktwar e ki kree konfizyon – lo lavenir nou pei. Bann diferan parti politik pe propoz divers alternativ “devlopman”. Se zot drwa e zot swa dan en pei ouver, toleran e demokratik parey Sesel. Me sa bann alternativ ki zot pe propoze pe kree konfizyon, alegasyon e spekilasyon. Zot mank sibstans ek koerans. Zot sel bi se pour tir James Michel o-pouvwar. Me sa, se lepep Seselwa – e zis lepep Seselwa – ki kapab deside.

Alors, moman in arive pour nou deside si nou oule kontinyen pourswiv sa parkour ki nou’n konmanse ansanm. Ler in arive pour nou deside – ankor enn fwa – ki kalite lavenir nou anvi pour nou pei, pour nou fanmiy, pour nou zanfan. Moman in arive pour lepep Seselwa pran son desizyon.

Se pour sa rezon ki mon’n deside – konformeman avek lartik 52A (2) Konstitisyon Larepiblik Sesel – pour deklar mon lentansyon pour fer eleksyon prezidansyel. Proklamasyon eleksyon dan Gazet pou ganny pibliye demen le 2 Oktob. Anseki konsern dat eleksyon, sa i ava ganny deside par Komisyon Elektoral.

Ser frer ek ser Seselwa,

Mon’n deside vin devan zot pour solisit en lot manda konman Prezidan Larepiblik Sesel, parey Konstitisyon i otoriz mwan. Sa i pou mon trwazyenm e DERNYEN manda. Mon pe fer li pa akoz mon anvi pouvwar, pa akoz mon anvi reste o-pouvwar. Mon pe fer li akoz mon anvi kontinyen travay ki mon’n konmanse. Mon annan leksperyans ki zot kapab fer konfyans. E travay ki nou’n fer ansanm i en temwanyaz sa konfyans ki zot in fer mwan, e zot pe kontinyen fer mwan. Mon ankor annan lafors, lenerzi ek dezir pour fer dibyen pour Sesel. Nou pa bezwen al rekonmanse, me kontinyen sa gran proze edifikasyon Nouvo Sesel. E mwan, mon pare pour kontinyen avek zot. Mon anvi kontinyen gard nou pei lo bon semen devlopman, progre, stabilite ek linite ki mon sikseser i ava erite. Mon sel swe se asir lavenir nou pei, lavenir nou zanfan dan meyer kondisyon posib.

Sa eleksyon i ava deside lekel sa dimoun ki lepep i panse i mye kapab reprezant zot lentere a tou nivo posib. Lekel sa dimoun ki kapab diriz zot a-traver bann nouvo defi ki devan nou.

Mon demann zot tou senpleman pour les zot ganny enspire par rezilta travay ki nou’n fer ansanm. Mon demann pep Seselwa pour les zot ganny enspire par tou sa bann loportinite ki egziste dan nou pei.  Mon demann pep Seselwa pour les zot ganny enspire par lafors nou limaz e reyonnman Sesel lo lasenn enternasyonal. Les nou ganny enspire par nou linite nasyonal. Les nou ganny enspire par nou laspirasyon. Les nou ganny enspire e motive par bann valer nou pep. Les nou ganny dirize par bann valer ki’n gid nou ziska prezan. Se bann valer solid ki disteng nou, ki fer nou linite ek nou lafors. Se bann valer ki pou gid nou a-lavenir. Se bann valer ankre dan nou e ki fer nou proklanm for: “Nou fyer ki nou Seselwa”.

Mon annan gran konfyans dan lavenir Sesel. Mon annan gran konfyans dan pep Seselwa: dan son matirite e dan son sazes. Mon annan konfyans dan sipor lepep.

Ansanm, nou pou trionfe. Ansanm, pour plis progre. Ansanm, pour ankor plis stabilite ek linite. Ansanm, touzour ansanm, pour Sesel.

Mersi.

Ki Bondye i kontinyen beni Sesel.

 

 

 

 

 

 

 

» Back to Archive