Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Archive -Religion

‘Josephine Cafrine, en model lafwa’ |14 January 2016

En bon nonm fidel, plis ki labitid parey i leka tou le Merkredi, ti asiste en lanmes spesyal yer prezide par Monsenyer Denis Wiehe dan kad aktivite pour konmemor 109enm lanniverser lanmor Josephine Cafrine, en fiy Seselwa ki ti mor avek lalep le 14 Zanvye 1902.

Akoz ka sa fiy i spesyal se akoz fason ki i ti aksepte soufrans son maladi dan lakseptasyon atraver son krwayans ek son gran lafwa dan Bon Dye e son lafwa i ganny vwar konman en model pour bann krwayan.

Bann lapriyer dan sa lanmes ti deroul otour lafwa sa zenn fiy e Per Gustave Lafortune in menm konpoz en sanson aksyon de gras an son loner dan ki i’n dekri li koman ‘en pov pti malere me avek en leker byennere e en regar touzour tournen ver lavenir’.

Dan son lomeli Monsenyer Wiehe ti dir ki dan listwar legliz katolik Sesel i annan  bann dimoun parey Per Leon Des Avanchers ki ti vin isi pour evanzeliz nou pei,  Josephine Cafrine en fiy senp ki ti sibir en maladi terib dan lafwa e Per Vital ki ti fer konn lo lavi sa fiy, zot ‘bann gran temwen lafwa’.

Ti an 2010 ki en komite dyosezen ti formen pour fer resers lo lavi Josephine Cafrine ki dapre bann dokiman arsiv ti mor dan son 30enn lannen apre ki i ti’n soufer pour 18-an avek lalep.

Norlis Rose-Hoareau i tyermenn sa komite depi sa letan e i eksplike ki Josephine, en fiy oriziner Anse Royale, ti ne le 13 Zen, 1877 e i ti atrap sa maladi a laz 12-an e Per Philibert ki ti Anse Royale sa letan ti demann li pour ekrir son lavi e sa i ti fer dan son pti kaye lekol.

I ti ekrir ziska i ti nepli kapab atrap son kreyon akoz i ti perdi son bann ledwa avek sa maladi. Sete Per Philibert ki ti termin son zistwar.

Letan Per Vital ti vin dan sa parwas enpe letan apre lanmor Per Philibert, i ti dekouver sa pti kaye dan bann zafer sa defen Per e sa zistwar ti enpresyonn li e an 1923 ti annan en premye piblikasyon otobiografi Josephine an Belzik e depi sa in annan bann demars pour fer en prosesis beatifikasyon Josephine me tousala apre in tonbe.

Msye Rose-Hoareau i dir ki la aprezan sa komite pe fer bokou travay lo sa size e bi se pour ranmas otan temwanyaz posib pour esey tant en prosesis beatifikasyon.

Bann aktivite pour konmemor lanniverser lanmor sa zenn fiy i kontinyen ozordi avek en lanmes 5er apremidi dan parwas St Joseph Anse Royale e en konferans lo lavi Josephine Dimans 2er apremidi dan Katedral Imakile Konsepsyon.

» Back to Archive