Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Archive -Obituaries

Omaz a Patrick Prospère (1946 – 2016) |09 February 2016

Lanmizik Seselwa i perdi en pilye

 

Se Sanmdi bomaten ki nou ti tris pour leve e aprann lanmor vedet lanmizik Seselwa Patrick Prospère, ki ti arive Vandredi swar.

Ton Pat, parey bokou son bann zanmi mizisyen ek zelev ti apel li, ti non selman en santer e mizisyen me osi en profeser lanmizik ki’n dedye bokou lannen son lavi a lansennyman lanmizik tradisyonnel Seselwa.

I ti deza en ansennyan vyolon kot Konservatwar Lanmizik Mont Fleuri depi konmansman bann lannen 70. I ti answit ansenny gitar kot Politeknik Sesel dan bann lannen 80, avan ki i ti retourn kot Konservatwar an 2009, kot la i ti deside transmet savwar ki i ti’n devlope dan son bann lenstriman tradisyonnel prefere. Sa ti sirtou bonm, zez, tanbour moutya ek sega, makalapo e makaloumpo, en batar makalapo ki limenm i ti’n envante e konstrir.

Pour son devosyon a lansennyman lanmizik tradisyonnel, Msye Prospère pou reste en legzanp. Akoz menm si i ti pran son retret an 2009, i ti reste kot Konservatwar e kontinyen montre lanmizik vreman ziska i ti nepli kapab, ziska ler i ti tonm malad resaman.

En mizisyen polivalan, i ti enn bann rar mizisyen Seselwa ki ti petet kapab zwe preski tou lenstriman mizikal. Apard sa bann ki nou’n nonmen, i ti zwe tanbour, triang, piano, vyolon, lakordeon e menm harp.

Dan leritaz ki Msye Prospère in kit deryer, nou pou sirtou mazin son sanson ‘Stella’ ki i ti sante depi bann lannen 70 e dedye a «tou bann zenn fiy Seselwa, sirtou bann ki apel Stella».

Me Ton Pat i osi oter en rekey partisyon lanmizik, ‘Lanmizik ek ladans tradisyonnel Seselwa’, ki i ti fer sorti an 1996.

Lot travay remarkab, se ‘Memwar lanmizik Seselwa’, en CD e DVD ki i ti fer sorti an 2009. Sa travay in osi fer ki i’n bann rar santer Seselwa ki’n ganny prodwi aletranze, dan son ka par Pôle Régional des Musiques Actuelles, La Reunion.

Nou pa pou bliy sa bann lezot sanson tradisyonnel parey ‘Fayda’, ‘Kok ti a pe sante’, ‘Fer letour Babilon’, ‘Kaptenn du port’, ‘Dalambwe’, ‘Ti Pol’, ‘Ptit Karoline’ ek lezot. Sa i montre osi ki i ti metriz tou stil parey balad, moutya, sega, romans, sokwe, tinge, eksetera.

Zoli parol sa bann sanson i montre ki Ton Pat ti osi en poet. Lo son DVD, Msye Prospère in osi ofer nou en bann bon temwanyaz ki pou reste dan memwar oral Seselwa.

‘Memwar lanmizik Seselwa’ ti osi en proze ki ti tonm dan kad en lesanz avek La Reunion, kot sa santer in kapab fer bann zenn dekouver e enterpret lanmizik sa de pei.

Parey son papa ki ti zwe vyolon, Msye Prospère in osi kit en leritaz vivan ki pou sirman pas a lezot zenerasyon ki pe vini. Son bann garson: Bryan, Alain ek Freddy i osi mizisyen. Dan le de latroup ki i ti kree – enn kot Politeknik e lot kot Konservatwar – sa vre profeser lanmizik in osi form plizyer zenn ki’n ozordi vin bann bon mizisyen e sirtou bann porter lanmizik tradisyonnel.

E fodre pa oubliye, Pat Prospère ti osi en komedyen: I ti en akter dan pyes mizikal ‘Kastor’ an 1984, pyes ekri par Patrick Victor e zwe par Latroup Kiltirel Nasyonal. Ton Pat ti form parti sa Latroup Nasyonal pandan en bon pe letan.

Enn bann pli gran regre ki Ton pat in annan dan son lavi: Se ki nepli montre lanmizik dan Politeknik. Petet nou pa’n ase ekout sa zonm ki ti ranpli avek devosyon ek lasazes. E sirman, bokou son larises in al avek li!

Seremoni fineray Msye Prospère pou fer Zedi 2er edmi apremidi dan Katedral Imakile Konsepsyon, Victoria.

 

 

 

» Back to Archive