Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Health

Tou travayer lasante pou ganny vaksinen kont larouzol |09 August 2019

Anviron 3500 travayer lasante piblik osi byen ki prive pou ganny vaksinen kont larouzol dan en kanpanny vaksinasyon ki Minister Lasante pou lanse aparti komansman Oktob sa lannen.

Sa pou swiv par vaksinasyon tou larestan popilasyon par lao 30-an – anviron 54,000 dimoun antou.

Konsey Minis in sa semenn donn son laprouvasyon pour bann travayer lasante ganny sa vaksen kont larouzol. Laprouvasyon in osi donnen pour apre vaksin tou larestan popilasyon ki par lao 30-an.

Komisyonner Lasante Piblik, Dokter Jude Gedeon, ti donn sa bann detay lapres yer swivan laprouvasyon Konsey Minis.

«Rezon pour sa i akoz dan bann lannen ki fek pase in annan plizyer lepidemi larouzol atraver lemonn e sa i konpri dan plizyer pei lo kontinan Lafrik, Lerop ki’n ase serye e kot dimoun in mor,» Dokter Gedeon in dir.

I ti azoute ki lo kontinan Lanmerik osi i annan bann lepidemi ki pe deklare dan plizyer Leta e Lazi osi pa’n ganny eparnye.

Lo kote larezyon, Dokter Gedeon in fer rapel sa gro lepidemi larouzol ki ti frap Madagaskar, Moris ek Larenyon lannen pase e osi son lannen avan.

I dir menm si bann ka in redwir konsiderableman, i ankor annan ki pe raporte tanzantan e risk en lot lepidemi i toultan la.

I’n fer resorti ki isi Sesel in annan zis en ka boner sa lannen e se gras a sa bon kouvertir vaksinasyon pour bann zanfan, i fer ki sa maladi pa’n propaze e minister lasante pe sirvey sitiasyon de pre.

I dir i pour sa rezon ki Lorganizasyon Mondyal Lasante in rekonmande ki bann travayer lasante ki pli ekspoze avek larouzol i ganny vaksinen e apre i ava swiv par larestan popilasyon.

«Pour en popilasyon ganny sifizaman iminite kont okenn lepidemi, fodre omwen 95% i ganny vaksinen e pour larouzol ti an 1988 ki tou zanfan ti konmans ganny vaksinen isi Sesel e si en dimoun i annan 30-an ou mwens i deza ganny kouver. Larouzol i afekte plis zanfan me adilt osi i kapab gannyen me zanfan ki ganny plis konplikasyon,» Dokter Gedeon in fer resorti.

Komann ek peyman pour vaksen pour travayer lasante in fini fer e i pe kout anviron 40,000 roupi e pour larestan popilasyon sa i ekspekte kout apepre 620,000 roupi.

Bann lozistik pour konmans sa kanpanny vaksinasyon bann travayer lasante in deza konmanse e sa i ekspekte ganny fer dan bann klinik ek sant lasante, e osi bann diferan pwen ki ava ganny anonse.

Dokter Gedeon i dir menm si en dimoun par lao 30-an in deza pran sa vaksen en lot doz pou dan zot lentere akoz i pou ranforsi zot proteksyon.

More news