Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

‘Dimoun avek dezabilite i annan potansyel pour fer bokou keksoz,’ Per Alcindor |04 December 2021

‘Dimoun avek dezabilite i annan potansyel pour fer bokou keksoz,’ Per Alcindor

Per Alcindor pe selebre lanmes yer (Portre : Louis Toussaint)

Kire parwas Katedral Imakile Konsepsyon, Per David Alcindor, in dir ki dimoun avek dezabilite zot kapab e annan bokou potansyel pour fer diferan e bokou keksoz.

Per Alcindor in lans lapel pour bann dimoun dan lasosyete e dan bann kominote pour pa get dimoun avek dezabilite konman bann dimoun malad me konman bann dimoun normal ki annan en dezabilite.

I’n fer resorti ki par ler dimoun ki swadizan normal ki annan plis dezabilite ki pa vizib akoz i anndan zot e zot santi zot bloke dan plizyer fason: zot kanmi, zot pa kapab reflesir ensideswit.

Per Alcindor ti fer resorti sa bann pwen ler i ti pe prese pandan en lanmes spesyal yer bomaten dan Katedral Imakile Konsepsyon e organize par Lasosiasyon Nasyonal Pour Dimoun avek Dezabilte.  

Sa lanmes ti parmi bann diferan aktivite ki ti’n organize yer pour mark Lazournen Enternasyonal pour Dimoun avek Dezabilite ki selebre le 3 Desanm e sa lannen i anba tenm ‘Pa tou Dezabile ki Vizib’ (Not All Disabilities Are Visible).

Plizyer dimoun ki pe viv avek dezabilite ek zot fanmir, reprezantan departman lafanmir e plizyer lorganizasyon e endividi ki dan en fason ou en lot pe donn sipor dimoun avek dezabilite, ti partisip dan sa selebrasyon ki ti prezide par Per David Alcindor.

Sa lanmes ti animen par bann manm lasosiasyon e bann dimoun otreman kapab e se zot menm ki ti prezant zot bann diferan lapriyer iniversel.

Lasosiasyon Nasyonal Pour Dimoun avek Dezabilte ek sipor son bann partener in organiz diferan aktivite rekreasyonnel osi byen ki edikasyonnel pour sa group dimoun ek zot fanmir e osi pour kontinyen fer lasosyete konnen ki sa group dimoun i egziste, pour konpran zot, aksepte zot e osi valoriz zot kontribisyon.

Lektir e levanzil pandan sa lanmes ti met lanfaz lo gerizon e lafwa ki bann dimoun ki annan en dezabilite i annan dan pouvwar Bon Dye pour geri zot parey sa de zonm aveg ki ti swiv Zezi akoz zot ti annan lafwa ki i kapab geri zot e fer zot vwar kler.

Pandan son lomeli, Per Alcindor ti fer resorti ki lafwa i vreman enportan letan nou priye.

«Lafwa dan Zezi i enportan akoz Zezi i azir lo nou lafwa e konfyans ki nou met dan li,» Per Alcindor ti dir.

Per Alcindor in demann bann paran e lezot manm fanmir pour donn bokou lanmour zot bann zanfan avek dezabilite e pour aksepte zot. Lo lot kote in demann bann dimoun avek dezabilite pour annan bokou lafwa e pour priy bokou e demann Zezi pour vin tous zot leker, zot lavi.

«Me pour Zezi kapab fer sa fodre zot donn li sa loportinite pour vin tous zot e sa i atraver zot lapriyer e zot lafwa,» Per Alcindor in dir.

 

Marie-Anne Lepathy

More news