Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

  Mesaz par Minis pour Ledikasyon, Dr Justin Valentin, alokazyon lafet zanfan |01 June 2023

«Zanfan pa les okenn lobstak detrir zot lepanouisman»

 

«Kan en zanfan i ariv o monn, sa nesans i en moman lazwa pour son fanmiy. Sa nouvo ne i en senbol lespwar pa zis pour fanmiy me pei antye.

«Lanfans i en faz tre enportan dan lavi, ranpli avek mervey, kiryozite e imazinasyon san limit. Alors, adilt, pran responsabilite pour gid zanfan e kree sa lespas pour kiltiv en relasyon fonde lo lanmour enkondisyonnel, senserite, respe e bon sirveyans. Sa i ava permet nou zanfan pour eksplore, zwe, aprann e grandi dapre vites zot prop devlopman.

«Konman Minister Ledikasyon, nou rekonnet rol enportan ki nou annan pour formen e enfliyans fitir nou zanfan. Alors, i esansyel ki nou adopte en sistenm ledikasyon enkliziv, ki siport e zwenn bezwen e lentere sakenn nou zanfan. An fezan sa, nou pe ankouraz laprantisaz e kapasite nou zanfan pour demontre bann refleksyon profon.

«Pour sa zour spesyal, mon pe pran sa loportinite pour enplor tou paran, dimoun ki ansarz zanfan, tou edikater ek lazans relevan pour kontribye kolektivman pour protez lentere nou zanfan, e non pa servi zot pozisyon pour abize e detri zot linosans.

«Bann zanfan, i annan en letan pour tou keksoz. La i letan pour konsantre dan zot letid e prepar pour zot karyer. Pa les okenn lobstak detrir zot lepanouisman.

«Mon ti a swete ki zot grandi dan en latmosfer ris e konplet, e mon swete ki tou dimoun i ede pour fer lekol gou.

«O non Minister Ledikasyon, nou swet zot en bonn fet zanfan.»

 

 

More news