Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Selebrasyon Kreolite Seselwa toudilon Oktob |24 September 2022

Selebrasyon Kreolite Seselwa toudilon Oktob

Parey ti leka lannen pase, lansman lasezon Kreol pou fer lo lans Beau Vallon (Portre : J. Morel)

• Premye gran manifestasyon i ‘Lansman Lasezon Kreol’ lo lans Beau Vallon

 

Preparasyon in konmanse lo nivo nasyonal pour akey 37enm Festival Kreol pandan mwan Oktob.

Yer Komite Festival Kreol, ki enkli reprezantan diferan lazans anba Lenstiti pour Kiltir, Leritaz ek Lar Sesel ek lezot partener kle, in zwenn lo lans Beau Vallon pour vizit landrwa kot enn sa bann aktivite pou deroule.

Sa lannen, olye parey bann lannen presedan, selebrasyon kreolite pou fer pandan mwan Oktob antye, e sa pou enkli en aktivite apele ‘Lansman Lasezon Kreol’ ki pe fer an partenarya avek Fondasyon Kiltirel Seselwa (FKS).

Dapre manm FKS, John Etienne, sa levennman, ki en gran manifestasyon kiltirel pou selebre kiltir ek lidantite kreol Seselwa, pou fer lo lans Beau Vallon le 8 Oktob.

Dan en rankont avek medya lo lans Beau Vallon, Msye Etienne ti dir ki i fer dezyenm lannen konsekitiv ki zot organiz sa aktivite ki lannen pase ti ganny sipor letablisman Boat House.

Sa lannen sa pe vwar sipor Beach Shak ki Msye Etienne i dir son propriyeter, Eddy ek Jill Laporte, in aksepte san ezitasyon pour partner avek zot dan sa levennman. Msye Etienne i dir ki zot ti deside inisye sa aktivite pour selebre kiltir ek fason viv kreol pandan mwan Oktob antye olye selman dernyen semenn Oktob.

Swivan sikse lannen pase, kot ti annan selebrasyon rekolt bann peser artizanal e gran aktivite lo lans Beau Vallon, FKS in deside retourn ankor avek sa aktivite.

«Nou progranm, nou anvi ki i anmenn lazwa kreol, tir margoz anmer lo figir e fer nou sourir. I enpe fermal par ler pour mazin kantite keksoz petet ki’n ale me annou reatrape ansanm. E annou fer li atraver keksoz ki reini nou ansanm. Nou anvi dimoun i selebre keksoz ki pour zot ».

Msye Etienne i dir sa pou konmans 1er edmi apremidi kot peser pou rantre avek zot lasenn, apre ki zot in atrap zot pwason, anmenmtan ki larestan dimoun pou pe dekor lans avek pti payot fey koko ek fler pour met en lanbyans lanvironnman kreol.

Lo kote apremidi pou annan spektak.

«Sa nou apel en ‘reality show’ kot nou pou ganny tou dimoun dan en fason tre dekontrakte. I annan son lorganizasyon selman i annan sa laliberte, kot pa bezwen met en gran kravat, nou vin parey nou viv.»

Msye Etienne i dir pou osi annan gran santer popiler Joe Samy avek son bann pti zanfan ki pou sant lim Festival Kreol, ‘Lasezon Kreol in refleri’, dan batan laroul.

«E la bann peser pou deklar lasezon kreol ouver, e sa pou al kilmin dan Festival Kreol plitar pour dernyen semenn kreol an Oktob, se zot ki pou deklar ankor sa Festival Kreol ouver. Akoz ki nou nou oule fer se nou anvi fer transmisyon sa kiltir en pep senp. Pour montre nou, ki nou viv li nou».

Lo plitar apremidi, pou annan ladans kanmtole lo lans, ensi ki plizyer santer tel ki Patrick Victor ek Jean-Marc Volcy, parmi lezot artis ki pou pe sante.

Apre sa dimoun pou dans kanmtole lo lans, «pour nou anplifye sa ladans e donn lanmen pour montre bann etranze e tou dimoun ki son valer».

Sa lazournen pou termin avek en moutya, bor lanmer, pros kot bazar Mare Anglaise.

Msye Etienne i dir zot in swazir Beau Vallon akoz i ankor annan sa tradisyon lapes pirog, e lannen pase sete pour onor de zabitan Beau Vallon – Jessie Freminot ek son frer François Havelock. I dir ki apard son kote atiran, sa landrwa ti osi pli fasil e ideal, avek bann restriksyon Covid-19, pour organiz sa premye Lasezon Kreol.

« E nou vwar li ideal akoz pandan mwan Oktob Beau Vallon i kalm, i gou, apre i annan en gran lodyans enternasyonal osi e i tre fotozenik.»

Me i azoute ki zot annan plan pour lezot distrik.

Antretan tyermenn Komite Festival Kreol, sekreter prensipal pour Kiltir, Cecile Kalebi, i dir ki progranm pour Festival Kreol ki deroul pandan dernyen semenn Oktob li pou ganny devwale le 6 Oktob.

I dir ki sa lannen zot pe retourn bann aktivite lo gran lanpler e osi vin avek bann nouvote pour tou popilasyon depi zenn e aze pour ki i annan sa transmisyon tradisyon ant zenerasyon.

«Sa lannen nou pou retourn nou bann aktivite tradisyonnel ki nou abitye annan lontan tel ki Tifin, Fon Lanmal, bazar kreol e nou kont lo partisipasyon manm piblik pour desann akoz lontan nou pe espere pour selebre Festival Kreol lo sa lanpler ».

I dir ki komite pe osi apros bann ‘sponsor’ pour ganny finansman pour bann aktivite e in lans lapel avek nenport biznes ou endividi ki enterese kontribye pour vin devan.

 

Patsy Canaya

Portre par Joena Meme

 

More news