Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

United Seychelles i anons en gran lamars le 26 Novanm anvil |07 November 2022

United Seychelles i anons en gran lamars le 26 Novanm anvil

● Kont serten mezir gouvernman LDS

Parti United Seychelles (US) in anons en gran lamars dan lavil Victoria le 26 Novanm sa lannen, kot i dir i pou proteste kont serten mezir ki gouvernman Linyon Demokratik Seselwa (LDS) in pran dan pei ki pa dan faver lamazorite popilasyon e rann zot lavi difisil.

Se dirizan sa parti, Dr Patrick Herminie, ki ti fer sa lanons pandan rali rezyonnal sa parti pour rezyon was Mahé, ki ti deroul yer apremidi lo laplenn Anse Boileau.

Sa i swiv lot rankont ki parti US ti fer kot United Square omwen de mwan pase.

Letan i ti adres en gran lafoul siporter sorti dan distrik Port Glaud, Grand Anse Mahé, Anse Boileau ek Baie Lazare, ensi ki lezot siporter atraver pei, Msye Herminie ti dir ki sa lamars pou enn pli gran ki pei in deza organize.

«Le 26 Novanm nou bezwen fer li fer de keksoz, premyerman fer desann pri bis. Nepli tan pour pey 24 roupi pour nou monte desann pour al travay. Dezyenm sa 65-an ki i oule fer mete lo laz pansyon, nou pou dir li tenir, i pa pou kapab fer li,» Dr Herminie ti dir.

I’n osi kritik sa bidze ki gouvernman fek anonse ki i dir pa’n pran konsiderasyon sor pansyonner ki i dir pa’n ganny sa 10% ki’n propoze pour travayer.

Dr Herminie ti osi koz kont peyman trezyenm mwan saler ki kalkile baze lo performans ki i dir i vyol drwa travayer.

«Trezyenm mwan saler i nou drwa, zot bezwen ganny zot larzan trezyenm mwan saler.»

Lezot size ki i ti aborde i kou lavi kot i dir plizyer fanmiy i vwar li difisil pour fer de bout zwenn, kou later gouvernman ki tro ser, lalit kont drog ki i dir pe target selman serten.

Msye Herminie ti osi dir ki kontrerman avek sa ki Prezidan pe dir, sitiasyon dan pei i move, i annan en mank deviz etranzer, e lenflasyon i pa sa 3 poursan parey pe sizere.

Size kou lavi, ek sor bann pli vilnerab ti osi aborde par bann lezot manm parti ki ti koze yer apremidi.

Sa ti enkli dirizan lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Sebastien Pillay ki ti dir ki gouvernman i konfize e napa direksyon e ki i neseser ki son parti i remet keksoz drwat pour kapab ed popilasyon.

Andre Pool, ki manm komite santral parti pour Anse Boileau, ti fer konparezon sor bann vilnerab pandan letan ki US ti o pouvwar e an se moman kot i ti koz lo en mank konpasyon parti LDS.

Mario Nibourette pour Baie Lazare ti abord difikilte fer biznes an se moman dan pei, kot i ti dir plis ki 1600 biznes in bezwen fermen depi LDS in vin opouvwar.

Reprezantan Grand Anse Mahé, Nelsia Lepathy, ki en zenn ansennyan par profesyon, ti abord sitiasyon travayer dan pei, e sor bann paran ek zanfan tandis ki manm elekte pour distrik Port Glaud, Egbert Aglae, ti koz lo mank egalite dan biznes e lavi an zeneral.

Lo son kote en lot manm distrik Port Glaud, Marylyn Reginald, ti abord size mank sipor pour ban dimoun aze dan pei.

Sa rankont, ki ti konmans 11er bomaten e ale ziska 6er diswar, ti deroul anba en lapli entans ki ti konmans tonbe ver 3er apremidi.

Ti osi annan performans par plizyer artis popiler dan sa parti.

 

Patsy Canaya

Portre par Louis Toussaint

More news