Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble Nasyonal   |11 August 2023

Lasanble i aprouv en proze de lwa pour amann Lalwa Lasosyasyon 2022

 

Lasanble Nasyonal in dan sesyon Merkredi aprouv en proze de lwa Lalwa Lasosyasyon (Lamannman), 2023, prezante par Minis pour Finans, Planifikasyon Nasyonal ek Komers, Naadir Hassan.

Sa proze de lwa ti aprouve par 22 manm Lasanble Nasyonal lo kote parti Linyon Demokratik Seselwa (LDS), personn pa ti vot kont e 8 sorti dan parti lopozisyon, United Seychelles, pa ti vote.

Sa proze de lwa ti pe propoz en lamannman dan sa nouvo lalwa anba ki bann lasosyasyon pou ganny anrezistre, e zere, e sa se Lalwa Lasosyasyon 2022.

Sa lalwa ti aprouve par sa Lasanble le 16 Avril 2022 e Prezidan Larepiblik ti donn son laprouvasyon le 28 Avril 2022 e son bi sete pour ranforsi lotorite ki Rezistrar Lasosyasyon i annan, pour anmenn plis latransparans dan sekter sosyete sivil; ensi ki entrodwir plis mezir sanksyon ki Rezistrar i kapab aplike dan bann ka kot lalwa pa ganny respekte.

Me in annan retar dan lenplimantasyon, parmi akoz i annan serten provizyon ki bann lasosyasyon ti’n refer avek Biro Rezistra pour revizyon.

Minis Hassan ti eksplike ki sa lamannman ki i pe propoze avek Lasanble ti enn tre senp. I dir ki Lalwa Lasosyasyon i donn pouvwar Minis responsab pour Zafer Legal pour desid lo dat ki sa lalwa i vin anfors.

Me ki apre piblikasyon rapor ESAAMLG (Eastern Southern Africa Anti-money laundering Group) Sesel ti’n ganny deklare konmkwa i pa an konformite avek Rekonmandasyon 8 FATF (Financial Action Task Force) e ti neseser alors ki Lalwa Lasosyasyon 2022 i vin operasyonnel.

“Selman anvi reprezantasyon ki bann diferan manm lasosyasyon in fer ek Rezistrar Lasosyasyon apre ki sa lalwa in pase, gouvernman in war li neseser pour konsider zot reprezantasyon. Alor atraver sa proze de lwa, gouvernman pe propoze pour amann seksyon 1 Lalwa Lasosyasyon 2022 pour permet minis kapab ordonnen ki serten provizyon i kapab pa ganny met anfors o moman ki sa lalwa i pran lefe. Andotmo, si Lasanble i aprouv sa proze de lwa, minis pou kapab ordonnen ki serten parti sa lalwa i kapab antre an viger e serten provizyon pa pou vin anfors, e ki kapab vin anfors plitar,” minis ti eksplike.

I ti azoute ki sa i a fer ki bann provizyon Lalwa Lasosyasyon 2022, ki neseser pour Sesel vin an konformite avek rekonmandasyon limero 8 FATF a kapab vin operasyonnel.

Avek laprouvasyon lasanble sa semenn, Sesel pou pe onor demann ESAAMLG par pibliy dat konmansman sa lalwa avan le 15 Out 2023, akoz gouvernman i annan lentansyon fer laplikasyon pour Sesel ganny re-evalye par ESAAMLG an Avril 2024.

“E pour nou kapab ganny re-evalye an Avril 2024, nou pou bezwen soumet nou laplikasyon alafen sa mwan e siport nou laplikasyon par konmansman laplikasyon Lalwa Lasosyasyon 2022, oubyen sa bann provizyon dan sa lalwa. Alors Msye Spiker, sa proze de lwa ki nou pe prezant devan Lasanble (ozordi), i pour donn Biro Rezistrar an kolaborasyon avek lezot partener kle, parey FIU, ase letan pour kapab dan en fason sistematik e stratezik, enplimant Lalwa Lasosyasyon 2022, an antisipasyon sa re-evalyasyon,” i ti eksplike.

Letan i ti adres lasanble, Minis Hassan ti dir ki Sesel i reste fikse lo son target pour amelyor son stati vizavi bann lorganizasyon enternasyonal.

 

Patrick Joubert

More news